Novost

Potpisan Sporazum o suradnji između VUKA i JU "PARK PRIRODE ŽUMBERAK SAMOBORSKO GORJE"

28.05.2020 12:53 Novosti

Veleučilište u Karlovcu i Javna ustanova "Park prirode Žumberak- Samoborsko gorje" sklopili su Sporazum o međusobnoj suradnji u znanstvenom, stručnom i edukacijskom smislu djelovanja.


Cilj suradnje je poticanje, pružanje podrške i razvijanje istraživačkog rada te zaštita, očuvanje i promicanje prirodne baštine u zaštićenom području, a sama suradnja će se od odvijati u svrhu:

  • promicanja, poticanja, planiranja i izvođenja znanstvenih i stručnih istraživanja te drugih djelatnosti VUKA i JUPP Žumberak – Samoborsko goje;

  • pripreme, prijavljivanja, izvođenja i izvješćivanja projekata s ciljem provedbe istraživanja, edukacije, zaštite, očuvanja i promicanja prirodne baštine;

  • pružanja podrške od strane JUPP Žumberak – Samoborsko gorje provoditeljima i suradnicima istraživanja i drugih planiranih aktivnosti,

  • pružanja podrške od strane JUPP Žumberak – Samoborsko gorje studentima i njihovim mentorima u sklopu izrade završih radova, a u smislu korištenja infrastrukture i opreme te znanstvene i stručne podrške, u skladu s kapacitetima i mogućnostima ustanove;

  • organizacija i provođenje pojedinih oblika nastave za studente VUKA (npr. stručna praksa, i sl.)

  • pružanja podrške od strane VUKA u smislu korištenja infrastrukture i opreme te znanstvene i stručne suradnje;

  • suradnje u organiziranju i provedbi znanstvenih i stručnih skupova, predavanja, seminara, tribina i radionica za opću i stručnu javnost;

  • organiziranja stručnih posjeta i terenske nastave u Parku prirode;

  • isticanja službenog znakovlja VUKA i JUPP Žumberak – Samoborsko gorje na publikacijama i drugim materijalima proizašlim iz provedbe zajedničkih projekata i aktivnosti te na web stranicama potpisnika Sporazuma.

Nositelj sporazuma ispred Veleučilišta u Karlovcu je Odjel lovstva i zaštita prirode,a logičan je nastavak na dugogodišnju neformalnu suradnju ovih dviju institucija. Inicijatori sporazuma su dr.sc. Dalia Matijević, stručna voditeljica u JUPPŽSG i Tomislav Dumić, mag.ing.agr., pročelnik Odjela lovstva i zaštite prirode. Sporazum su svečano potpisali ravnatelj JUPPŽSG Kristijan Brkić, prof. geogr. i dekanica VUKA Nina Popović, prof.v.š..


Najnovije obavijesti