Novost

ODLUKA O PRAVU PONOVNOG UPISA

16.09.2019 12:59 Novosti

ODLUKA O PRAVU PONOVNOG UPISA

Temeljem čl. 102. Statuta Veleučilišta u Karlovcu, Stručno vijeće na 135. sjednici održanoj 30.04.2019. godine donosi Odluku broj: 980-135-8/2019

  1. Studentima koji su pravo studiranja izgubili temeljem odredbe čl. 30. st. 1. toč. 3. Pravilnika o studiranju ( SV 74/14) i toč. 3. Odluke Stručnog vijeća broj 800-117-5/2017, a kojima ukupno trajanje studiranja ne prelazi deset godina, omogućuje se da studij u ak.god. 2019./2020. nastave sukladno odredbama Pravilnika o studiranju ( SV 101/2016).

  2. U trajanju studiranja u smislu odredbe toč. 1. ove Odluke ne uračunava se period od 15. studenog 2017. godine do vremena ponovnog reguliranja studentskog statusa.

  3. Mogućnost reguliranja studentskog statusa temeljem ove odluke studenti mogu iskoristiti do početka ak. god. 2019./2020.
Najnovije obavijesti