Novost

Poziv za dostavu ponuda - Usluge osiguranja imovine i osoba

13.05.2019 09:39 Natječaji

Objavljen je poziv za dostavu ponuda za predmet nabave "Usluge osiguranja imovine i osoba Veleučilišta u Karlovcu" (evid.br. 10/EV-B_2019, jednostavna nabava) na poveznici http://www.vuka.hr/index.php?id=601&L=366 Zainteresirani subjekti koji ne mogu pristupiti servisu "www.javnanadmetanja.com" dokumentaciju mogu zatražiti putem e-maila nikolina.smajla(at)vuka.hr