Novost

Termini dekanskih rokova

30.09.2016 07:08 Lovstvo

Dekanskom ispitnom roku mogu pristupiti studenti prediplomskih stručnih studija koji su u ak.god. 2015./2016. upisani u prvu (I.) i drugu (II.) godinu studija.   Student može prijaviti ispit iz ISKLJUČIVO jednog kolegija.


Studenti upisani od ak.god. 2012/2013. te studenti koji se vode putem ISVU sustava ispit prijavljuju isključivo putem e-maila dekanski.rok(at)vuka.hr s sljedećim podacima:

  • JMBAG
  • Ime i prezime
  • Studij i godina
  • Kolegij za koji se vrši prijava


Rok prijave dekanskog ispita je 3.10.2016. u 12h. Sve prijave zaprimljene nakon navedenog datuma i vremena, te nepotpune prijave NEĆE biti uvažene.

Studenti upisani prije ak.god. 2012/2013, a ne vode se putem ISVU sustava dekanski ispitni rok prijavljuju u Studentskoj referadi putem prijavnice također zaključno s 3.10.2016. u 12h.


Najnovije obavijesti