Novost

TREĆI UPISNI ROK ZA PREDDIPLOMSKE STRUČNE STUDIJE I SPECIJALISTIČKE DIPLOMSKE STRUČNE STUDIJE

21.10.2021 09:26 Novosti

Za upise studenata na preddiplomske stručne studije i specijalističke diplomske stručne studije Veleučilišta u Karlovcu omogućen je upis na daljinu i osobno na adresi Trg J.J. Strossmayera 9, Karlovac. Molimo buduće studente da detaljno pročitaju upute u nastavku, a za sve nejasnoće pitanja se mogu uputiti na e-mail: referada(at)vuka.hr ili na 047/843-510.

 1. ZA STUDENTE - KOJI SU PRIJAVLJENI I STEKLI SU PRAVO UPISA PUTEM RAZREDBENOG POSTUPKA, UPISI ĆE SE VRŠITI 21.10. - 22.10.2020. OD 9:00 – 14:00 SATI.

 1. UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA MOGUĆE JE OBAVITI NA DVA NAČINA (student samostalno bira način)

  1. OSOBNIM DOLASKOM, (na adresi: Trg J.J. Strossmayera 9, Karlovac ) ILI

  1. NA DALJINU – ONLINE - Prije upisa na daljinu molimo studente da popune Matični list koji se nalazi na OVOJ POVEZNICI.

 1. STUDENTI KOJI SU OSTVARILI PRAVO UPISA, A NISU IZVRŠILI UPIS GUBE TO PRAVO.

 1. PRILIKOM UPISA DONIJETI ORIGINALNE DOKUMENTE NA UPIS (UKOLIKO NISU PREDANI KOD PRIJAVE).


UPUTE ZA UPIS OSOBNIM DOLASKOM

Na upise je potrebno donijeti:

 • POTVRDU O UPLATI iznosa od 500 kn za troškove upisa (osiguranje studenta, studentska iskaznica, manipulativni troškovi…). Uplatu izvršiti na žiro-račun Veleučilišta u Karlovcu, br. HR3923400091110473181 uz naznaku “Za troškove upisa”. Primjerak uplatnice možete pogledati na sljedećoj poveznici https://www.vuka.hr/index.php?id=754&L=0

 • potvrdu o uplati školarine (Odluka_o_visini_particpacije_troskova_studiranja.pdf) za izvanredne studente i za redovite studente koji su bili upisani na drugom visokom učilištu

kao redoviti studenti na istoj razini studija . Uplatu izvršiti na žiro-

račun Veleučilišta u Karlovcu, br. HR3923400091110473181 uz naznaku “Uplata školarine”.

 • DOKUMENTE


Preddiplomski stručni studiji

-Rodni list

-Domovnica

- Sliku 4 x 6 cm

-Originalne svjedodžbe svih razreda srednje škole

-Originalna svjedodžba o završnom radu/ispitu u srednjoj školi (za pristupnike koji su srednju školu završili prije 2010.)

-svjedodžbu/potvrdu o položenim ispitima državne mature(za pristupnike koji su srednju školu položili nakon 2010. godine)

-Posebne potvrde i uvjerenja (studenti koji su već negdje studirali, branitelji i osobe s posebnim potrebama i sl.)

Specijalistički diplomski stručni studiji (ukoliko ih već niste predali prilikom prijave upisa)

-Sliku 4 x 6 cm

-Rodni list

-Domovnica

-Diploma prethodnog (stručnog, preddiplomskog ili dodiplomskog) studija


UPUTE ZA UPIS NA DALJINU

 1. Prije upisa na daljinu molimo studente da popune Matični list koji će se nalaziti na službenoj web stranici Veleučilišta u Karlovcu.

 2. Molimo Vas da preuzmete i popunite Ugovor o studiranju (u 4 primjerka), te ga ispišete i vlastoručno potpišete.

 3. Potrebno je dostaviti potvrdu (scan) o uplati iznosa od 500 kn za troškova upisa (osiguranje studenta, studentska iskaznica, itd.). Uplatu izvršiti na žiro-račun Veleučilišta u Karlovcu, br. HR3923400091110473181 uz naznaku “Za troškove upisa”.

- scan potvrde o uplati školarine za izvanredne studente i za redovite studente koji su bili upisani na drugom visokom učilištu kao redoviti studenti na istoj razini studija . Uplatu izvršiti na žiro-račun Veleučilišta u Karlovcu, br. HR3923400091110473181 uz naznaku “Uplata školarine”

 1. Poslati poštom s povratnicom do 29.10.2021.:

 

Preddiplomski stručni studiji

- Original popunjenog otisnutog i vlastoručno potpisanog Matičnog lista sa službene web stranice,

- Ugovor o studiranju (otisnut u 4 primjerka i vlastoručno potpisan) redovni i izvanredni studenti Ugovor mogu preuzeti prilikom ispunjavanja Matičnog lista.

-Slika 4 x 6 cm,

-Rodni list

-Domovnica

-Originalne svjedodžbe svih razreda srednje škole

-Originalna svjedodžba o završnom radu/ispitu u srednjoj školi (za pristupnike koji su srednju školu završili prije 2010.)

- Svjedodžbu/potvrdu o položenim ispitima državne mature(za pristupnike koji su srednju školu položili nakon 2010. godine)

-Posebne potvrde i uvjerenja (studenti koji su već negdje studirali, branitelji i osobe s posebnim potrebama i sl.),

Specijalistički diplomski stručni studiji

-Original popunjenog otisnutog i vlastoručno potpisanog Matičnog lista sa službene web

stranice Veleučilišta u Karlovcu,

- Ugovor o studiranju (otisnut u 4 primjerka i vlastoručno potpisan) redovni i izvanredni

studenti Ugovor mogu preuzeti prilikom ispunjavanja Matičnog lista.

- Sliku 4 x 6 cm

na adresu:

Veleučilište u Karlovcu

Trg j. j. Strossmayera 9

(za Studentsku referadu)


Nakon zaprimljene dokumentacije, ispunjenog i vlastoručno potpisanog Matičnog lista i Ugovora o studiranju, upis je zaključen.