Novost

Predmet: Poziv za dostavu ponude - oznaka nabave 4-EV/B 2019

18.06.2019 10:27 Novosti

Naručitelj, Veleučilište u Karlovcu, OIB 62820859976, upućuje Poziv za dostavu ponude.

Naručitelj, Veleučilište u Karlovcu, namjerava temeljem provedenog postupka nabave, sklopiti jedan ili više okvirnih ugovora sa odabranim ponuditeljem/ponuditeljima.

  1. OPIS PREDMETA NABAVE:

1.1. Predmet nabave je laboratorijsko posuđe, pribor i aparatura te kemikalije za studentske vježbe

Predmet nabave je podijeljen u tri grupe:

  • grupa 1: Kemikalije

  • grupa 2: Laboratorijsko posuđe i pribor

  • grupa 3: Laboratorijska aparatura

1.3. Procijenjena vrijednost nabave : 135.000,00 kn ukupno bez PDV-a

Od toga :

  • grupa 1: Kemikalije 25.000,00 kn bez PDV-a

  • grupa 2: Laboratorijsko posuđe i pribor 45.000,00 kn bez PDV-a

  • grupa 3: Laboratorijska aparatura 65.000,00 kn bez PDV-a


1.6. Kriterij za odabir ponude: (uz obvezu ispunjenja svih navedenih uvjeta iz Poziva za dostavu ponude): ENP- Ekonomski najpovoljnija ponuda.

Ponude moraju prispjeti na adresu Naručitelja do zaključno 05.07.2019. godine do 12:00 sati bez obzira na način dostave.

OSTALO:

Obavijesti u vezi predmeta nabave: (kontakt osobe predmetne nabave)

Sve obavijesti u svezi ovog nadmetanja mogu se dobiti od dana objave do 19.06. i od 26.06.2019. do zaključno 03.07.2019. isključivo od ovlaštenih kontakt osoba:

Za upite zaprimljene u periodu od 20.-25.06.2019. odgovori će biti dostupni nakon 26.06.2019.

Ponuditelj može e-mailom, ili pismom zatražiti objašnjenje Poziva za dostavu ponuda.

Naručitelj će u pisanoj formi odgovoriti putem e-maila na upite koji su stigli do najkasnije 03.07.2019.

Sve informacije vezane uz predmet ove nabave nalaze se u Pozivu za dostavu ponuda.


Najnovije obavijesti