Novost

Provođenje nastave u periodu pandemije korona virusa (COVID-19)

16.03.2020 13:31 Slider

Poštovane kolegice i kolege u nastavku su objavljene upute o postupanju vezano uz epidemiološku situaciju vezanu za COVID-19.  koje će po potrebi biti ažurirane:

Upute nastavnicima

Upute studentima

 

NAPOMENA STUDENTIMA:

Prilikom javljanja putem elektroničke pošte, obavezno napišite svoje IME I PREZIME i svoj JMBAG.