Novost

Odluka o dekanskom ispitnom roku

23.09.2021 14:33 Novosti

I.  Dekanski ispitni rok u akademskoj 2020./2021. godini održat će se 27. i 28. rujna 2021. godine.

II.  Studenti na dekanskom ispitnom roku mogu prijaviti i polagati ispit iz jednog kolegija.