Novost

Provedba studentskog programa (projekta) Status populacije divokoze na području Žumberačko – Samoborskog gorja

10.10.2019 08:26 Novosti

Studenti treće godine redovnog stručnog studija lovstva i zaštite prirode Marin Kolić i Martina Zorić, zajedno sa Domagojem Hodakom, studentom prve godine izvanrednog stručnog studija lovstva i zaštite prirode, a ujedno i nadzornikom u Parku prirode Žumberak-Samoborsko gorje dana 02.10.2019. obišli su fotozamke (senzorne kamere) na području nekoliko lovišta koja se nalaze u sklopu PP Žumberak-Samoborsko gorje. Fotozamke su postavljene u sklopu studentskog programa (projekta) Status populacije divokoze na području Žumberačko – Samoborskog gorja kojeg je nositelj i izvođač programa student Ivan Razum, apsolvent studija lovstva i zaštite prirode, a koordinator programa je nastavnik VUKA i pročelnik Odjela lovstva i zaštite prirode Tomislav Dumić, mag.ing.agr.

Cilj programa je utvrđivanje statusa populacije divokoze na području Žumberačko - Samoborskog gorja, uključivanje studenata u znanstvena istraživanja i istraživačku djelatnost Odjela lovstva i zaštite prirode Veleučilišta u Karlovcu, razvoj suradnje Veleučilišta s Javnom ustanovom „Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje te lovoovlaštenicima s obje strane granične linije između Hrvatske i Slovenije od Bregane – Obrežja do Sv. Gere – Trdinovog vrha. Na nekoliko izabranih lokacija za koje postoje usmeni podaci o viđenju divokoza postavljena su solišta te fotozamke (senzorne kamere). Iste se kontroliraju jednom mjesečno radi preuzimanja fotografija i eventualne izmjene baterija, a do sada su snimile nekoliko tisuća fotografija različitih vrsta krupne i sitne divljači te zaštićenih životinjskih vrsta.