Novost

Nastava i konzultacije višeg predavača Marijana Brozović

10.10.2019 15:02 Strojarstvo

Nastava i konzultacije višeg predavača Marijana Brozovića otkazuju se do 14.10.2019. godine radi bolesti nastavnika.

O nadoknadi nastave bit ćete obaviješteni na prvom predavanju nastavnika.