Novost

Poziv za dostavu ponude za radove na konzervatorsko – restauratorskim istraživanjima

01.02.2019 13:49 Novosti

Naručitelj, Veleučilište u Karlovcu, OIB 62820859976, upućuje Poziv za dostavu ponude za potrebe ugovaranja radova na konzervatorsko - restauratorskim istraživanjima na fasadi pročelja zgrade Veleučilišta u Karlovcu, k.č. 992/1, k.o. Karlovac II, Trg J.J. Strossmayera 9., a sve za potrebe provedbe projekta Atrij znanja (dalje u tekstu: Projekt).

Veleučilište u Karlovcu korisnik je bespovratnih EU sredstava u sklopu operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., u sklopu poziva za dostavu projektnih prijedloga pod nazivom "Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija", Ugovor broj KK.01.1.1.02.0005.

Rok za dostavu ponude: 08.02.2019. godine do 10:00h dostavljeno na adresu Veleučilišta u Karlovcu bez obzira na način dostave.

Informacije i obavijesti u vezi predmeta nabave: Maja Mikšić, struč.spec.oec., tel.047/843-562, e-mail: maja.miksic@vuka.hr do zaključno 07.02.2019. godine.

NAČIN DOSTAVE PONUDE: Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu, poštom ili elektronskim putem kako je navedeno u točkama 3. i 4. Poziva.

Više informacija o predmetu i uvjetima nabave nalazi se u dokumentu Poziv na dostavu ponuda.


Najnovije obavijesti