Novost

UPISI NA SPECIJALISTIČKE DIPLOMSKE STRUČNE STUDIJE U JESENSKOM UPISNOM ROKU

01.10.2020 13:44 Novosti

Upis studenata na specijalističke diplomske stručne studije Veleučilišta u Karlovcu provodi se isključivo na daljinu . Molimo buduće studente da detaljno pročitaju upute u nastavku, a za sve nejasnoće pitanja se mogu uputiti na e-mail: referada(at)vuka.hr ili na 047/843-510.

  1. ZA STUDENTE - KOJI SU PRIJAVLJENI PREKO „E - GRAĐANIN“, NISpDS SUSTAVA I STEKLI SU PRAVO UPISA, UPISI ĆE SE VRŠITI 05.10. - 06.10.2020. NA DALJINU – ONLINE - molimo studente da popune Matični list koji se nalazi na ovoj poveznici.

  1. STUDENTI KOJI SU OSTVARILI PRAVO UPISA, A NISU IZVRŠILI UPIS GUBE TO PRAVO.

UPUTE ZA UPIS NA DALJINU

  1. Prije upisa na daljinu molimo studente da popune Matični list koji će se nalaziti na službenoj web stranici Veleučilišta u Karlovcu.

  2. Molimo Vas da preuzmete i popunite Ugovor o studiranju (u 4 primjerka), te ga ispišete i vlastoručno potpišete.

  3. Potrebno je dostaviti potvrdu (scan) o uplati iznosa od 500 kn za troškova upisa (osiguranje studenta, studentska iskaznica, itd.). Uplatu izvršiti na žiro-račun Veleučilišta u Karlovcu, br. HR3923400091110473181 uz naznaku “Za troškove upisa”.

- scan potvrde o uplati školarine (Odluka_o_visini_particpacije_troskova_studiranja.pdf) za izvanredne studente i za redovite studente koji su bili upisani na drugom visokom učilištu kao redoviti studenti na istoj razini studija . Uplatu izvršiti na žiro-račun Veleučilišta u Karlovcu, br. HR3923400091110473181 uz naznaku “Uplata školarine”. Primjerak uplatnice možete pogledati na sljedećoj poveznici.


  1. Poslati poštom s povratnicom do 16.10.2020. :

- Original popunjenog otisnutog i vlastoručno potpisanog Matičnog lista sa službene web

stranice Veleučilišta u Karlovcu,

- Ugovor o studiranju (otisnut u 4 primjerka i vlastoručno potpisan) redovni i izvanredni

studenti Ugovor mogu preuzeti prilikom ispunjavanja Matičnog lista.

- Sliku 4 x 6 cm,

- Rodni list,

- Domovnicu,

- Diplomu prethodnog (stručnog, preddiplomskog ili dodiplomskog) studija

 

na adresu:

Veleučilište u Karlovcu

Ivana Meštrovića 10

(za Studentsku referadu)

 

Nakon zaprimljene dokumentacije, ispunjenog i vlastoručno potpisanog Matičnog lista i Ugovora o studiranju, upis je zaključen.

Studenti su prilikom prvog osobnog dolaska u Studentsku referadu obvezni donijeti originalne dokumente na uvid.


Najnovije obavijesti