Novost

Ispit pred povjerenstvom iz kolegija Osnove ekonomije I

14.02.2018 08:27 Novosti

OBAVIJEST
Poziva se studentica s matičnim brojem studenta 0621614021 da u srijedu, 14.02.2018., u 13 sati pristupi ispitu pred povjerenstvom iz kolegija Osnove ekonomije I.
Ispitno povjerenstvo je imenovano u sljedećem sastavu:
•    Dr. sc. Branko Wasserbauer, prof.v.š., predsjednik
•    Mr. sc. Ivana Varičak, viši predavač, član
•    Dr. sc. Silvija Vitner Marković, prof. v. š., član