Novost

NATJEČAJ ZA STUDENTSKE PROGRAME U 2018. GODINI

07.05.2018 10:23 Novosti

Studentski zbor Veleučilišta u Karlovcu na 17. sjednici održanoj 26.04.2018. g. temeljem članka 5.Pravilnika o financiranju Studentskog zbora i studentskih programa donosi sljedeću odluku:

07.05.2018. g. raspisuje se


NATJEČAJ ZA STUDENTSKE PROGRAME U 2018. GODINI

KATEGORIJE STUDENTSKIH PROGRAMA I AKTIVNOSTI KOJE ĆE SE FINANCIRATI:

Ukupan iznos sredstava raspisanog natječaja je 19.207,34 kn

1. Kulturna zbivanja

2. Međunarodna suradnja

A) Organizacija međunarodnih studentskih skupova i susreta

B) Studentska mobilnost i razmjena

3. Studentski mediji

4. Stručni programi

A) Tribine, predavanja i radionice

B) Stručni susreti studenata unutar Republike Hrvatske

C) Znanstveno-stručni i istraživački radovi

5. Športske aktivnosti

A) Organizacija športskih susreta

B) Posjeti športskim susretima

6. Ostalo

Natječajem se NEĆE FINANCIRATI

1. Programi udruga koje nisu registrirane u Upisniku studentskih udruga Veleučilišta u Karlovcu.

2. Programi koji nisu rezultat studentskih aktivnosti

3. Studentske brucošijade i zabave

4. Nabava nastavne opreme i pomagala

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju svi studenti pojedinci, studentske Sekcije osnovane pri Studentskom zboru, te Udruge koje djeluju na Veleučilištu, a upisane su u Upisnik studentskih udruga Veleučilišta u Karlovcu.

Na Natječaj za studentske programe ne mogu se javljati članovi Povjerenstva za provedbu Natječaja za studentske programe.


Kriteriji za raspodjelu financijskih sredstava:

• izvodljivost,

• sufinanciranje,

• medijski potencijal,

• stručnost,

• posebnost,

• broj sudionika,

• dugoročnost i tradicija.


Pravilno prijavljen program mora sadržavati:

  1. Popunjen Obrazac za prijavu

  2. Životopis podnositelja prijave

  3. Potvrdu o upisanoj akademskoj godini 2017./2018. podnositelja programa

  4. Za Udruge - Rješenje o registraciji u Upisniku studentskih udruga Veleučilišta u Karlovcu


Ukoliko dokumentacija ne bude potpuna program podnositelja na ovom Natječaju se neće razmatrati!

Način predaje i rok za predaju programa:

Svu potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti u roku 14 dana od objave ovog Natječaja osobno u Referadu.


Napomene:

Natječaj je otvoren od _07.05._ 2018. godine do _21.05._2018. godine u 12:00 sati. Realizacija programa traje od srpnja do 30. studenog 2018.g.

Natječaj i obrasci nalaze se na internet stranicama Veleučilišta u Karlovcu, te studentskoj Referadi.

Studentski zbor zadržava pravo, putem svojih predstavnika u organizacijskom tijelu programa, sudjelovati u organizaciji, provedbi i medijskoj prezentaciji programa.

Studentski zbor osnovat će Povjerenstvo za provedbu Natječaja za studentske programe. Povjerenstvo se sastoji od pet (5) članova. Tri (3) člana imenuje Studentski zbor, a dva (2) člana imenuje dekan Veleučilišta.

Članom povjerenstva ne može biti student koji je član studentske organizacije koja je prijavila program na natječaj ili se na isti prijavio samostalno.

Rezultati Natječaja bit će objavljeni na internet stranicama Veleučilišta u Karlovcu.


Datoteke:
obrazacSZ-1_02.doc54 K