Novost

Veleučilište u Karlovcu raspisuje NATJEČAJ

04.10.2018 11:33 Natječaji

1. Raspisuje se javni natječaj za:

1.1. izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju viši predavač, za znanstveno područje: društvene znanosti (5.), znanstveno polje: ekonomija (5.01.), na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
1.2. izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju viši predavač, za znanstveno područje: tehničke znanosti (2.), znanstveno polje: strojarstvo (2.11.), na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
1.3. izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje profesor visoke škole, za znanstveno područje: društvene znanosti (5.), znanstveno polje: ekonomija (5.01.).


2.    Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i
       visokom obrazovanju (NN: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11,
       94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) i Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i
       stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN: 20/12, 85/13, 04/15).
3.    Na natječaj se mogu javiti ravnopravno osobe oba spola (čl. 13. Zakona o
       ravnopravnosti spolova (NN: 82/08, 69/17).
4.    Rok za prijavu: 30 (trideset) dana.
5.    Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
6.    Prijavu, životopis i podatke iz nastavne, stručne i znanstvene djelatnosti, kao i presliku
       domovnice, diplome, potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u
       matičnoj evidenciji HZMO-a, odluku o dosadašnjem izboru ako posjeduje, od čega popis
       radova i radove i u elektroničkom obliku na CD-u u PDF formatu, dostaviti s naznakom
       "Za natječaj" na adresu:
                               Veleučilište u Karlovcu
                               Trg J.J. Strossmayera 9
                               47 000 Karlovac