Novost

Uredovno radno vrijeme

19.12.2018 11:06 Novosti

Zbog kolektivnog korištenja godišnjeg odmora referada ne radi od 24.12.2018. do 07.01.2019. god.

Od 07.01.2019. referada radi na lokaciji Studentskog centra Karlovac, Frankopanska 5.