Novost

Nastava i konzultacije višeg predavača Marijana Brozovića

15.10.2019 10:55 Strojarstvo

Nastava i konzultacije višeg predavača Marijana Brozovića otkazuju se do 21.10.2019. godine radi bolesti nastavnika.

O nadoknadi nastave bit ćete obaviješteni na prvom predavanju nastavnika.