Novost

Dekanski ispitni rok u akademskoj 2019/20

17.09.2020 08:17 Novosti

Temeljem čl.94. Statuta Veleučilišta u Karlovcu dekanica Veleučilišta u Karlovcu dr.sc. Nina Popović, prof.v.š., dana 14. rujna 2020. godine, donijela je:

ODLUKU

  1. Dekanski ispitni rok u akademskoj 2019/20 godini održati će se 28. i 29. rujna 2020. godine.

  2. Studenti na dekanskom ispitnom roku mogu prijaviti i polagati ispit iz jednog kolegija.

Dekanica:

dr.sc. Nina Popović, prof.v.š.