Novost

Podsjetnik na dobre primjere i poticaj svima

23.12.2020 10:07 Novosti

Na godišnjoj izložbi inovacija ARCA 2019 koja je održana u prostoru Nacionalne i sveučilišne knjižice u Zagrebu od 17.-19. Listopada 2020, a koja ima međunarodni karakter, bilo je izloženo 200 ideja, izuma i novih proizvoda iz RH i svijeta. Inovatori iz Karlovačke županije dobili su 8 medalja. Jedina zlatna medalja za mlade i mentoriranje mladih na tom državnom natjecanju u izlaganju novih ideja, izuma i proizvoda dobio je student specijalističkog studija strojarstva DOMAGOJ BUBAN i njegov mentor dr.sc. VLADIMIR TUDIĆ.

Nadalje, jer to nije sve, za izniman doprinos i iznimnu inventivnost izuma od strane predsjednika IFIA-e (International Federation of Inventors Associations lani proslavila 50 godina rada i postojanja) - međunarodne federacije svih državnih udruženja inovatora (tzv. Ujedinjeni narodi u inovatorskom svijetu) isti duo inovatora dobio je specijalnu zlatnu medalju od IFIA-e !!!

Nadamo se da je razvidno kako se ovaj izniman događaj i dobivena nagrada može sagledati samo pozitivno kao indikator izvrsnosti rada na odjelu strojarstva i treba se nadati da će kao takva potaknuti i ostale nastavnike na mentoriranje darovitih studenata koje Odjeli VUKA-e i posebno Odjel strojarstva zasigurno imaju.

 

Više na linkovima:

http://karlovacki.hr/na-17-medunarodnoj-izlozbi-inovacija-arca-2019-nagradeni-i-karlovacki-inovatori/

http://kaportal.rtl.hr/inovatori-iz-karlovacke-zupanije-s-arca-e-se-vratili-punih-ruku-evo-sa-cime-su-briljirali-na-najvecem-domacem-sajmu-inovacija/

https://www.ifia.com/ifia-awards/ifia-invention-medal/


Vladimir Tudić


Najnovije obavijesti