Novost

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA PO NATJEČAJU

18.02.2021 08:46 Natječaji

Temeljem javnog natječaja objavljenog na internet stranici Veleučilišta u Karlovcu dana 05. listopada 2020. godine, u Narodnim novinama broj: 108/2020 od 07. listopada 2020. godine, u Večernjem listu dana 07. listopada 2020. godine, te na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora dana 08. listopada 2020. godine za izbor dva izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, za znanstveno područje: tehničke znanosti (2.), znanstveno polje: temeljne tehničke znanosti (2.15.) ili interdisciplinarne tehničke znanosti (2.16.), na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, izabrane su kandidatkinje:

Manuela Žakula, struč.spec.ing.sec. i Marinela Vulić, struč.spec.ing.sec.