Opcije pristupačnosti Pristupačnost

 

PREDSJEDNIK ORGANIZACIJSKOG ODBORA

Dr. sc. Goran Šarić, viši predavač (Veleučilište u Karlovcu)

 

ČLANOVI ORGANIZACIJSKOG ODBORA

Dr. sc. Bojan Matijević, profesor visoke škole (Veleučilište u Karlovcu)

Dr. sc. Ivana Ćosić (Veleučilište u Karlovcu)

Dr. sc. Mateja Petračić, viši predavač (Veleučilište u Karlovcu)

Dr. sc. Natalija Velić, redoviti profesor (Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Sveučilište u Osijeku)

Mag. ing. Ugo Stegnjaić, Zmajska pivovara