Opcije pristupačnosti Pristupačnost

 

Veleučilište u Karlovcu

Adresa:
Trg J. J. Strossmayera 9
47000 Karlovac
Republika Hrvatska

Telefon: +385 (0)47 843-500

E-pošta: dekanat@vuka.hr
Web: https://www.vuka.hr

OIB: 62820859976
IBAN broj: HR3923400091110473181

 

Dekan:
Ivan Štedul, prof., v. pred.

Prodekani:
  • dr. sc. Slaven Lulić, prof. struč. stud., prodekan za nastavu i studente
  • mr. sc. Vedran Vyroubal, v. pred., prodekan za stručni, znanstveni rad i međunarodnu suradnju
  • dr. sc. Mateja Petračić, prof. struč stud., prodekanica za razvoj i kvalitetu