Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Studijski program se ne upisuje od 2024./2025.

1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Varičak, I.
60
30P+30A
1
3.0
Stančić, A.
45
15P+30PK
1
4.0
Petračić, M.
60
30P+30A
1
4.0
Maras, M.
60
30P+30A
1
0.0
Fehervari, T.
30
30TJ
1
4.0
Marković, B.
45
30P+15A
1
3.0
Varičak, I.
45
30P+15A
1
ECTS Poslovni strani jezik AI
=> Izbor između dva stana jezika - Ugostiteljstvo- redovni, 1.godina
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Erdeljac, N.
45
15P+30SJ
1
4.0
Eterović, S.
45
15P+30SJ
1
ECTS Poslovni strani jezik BI
=> Izbor između dva strana jezika - Ugostiteljstvo, redovni, 1.godina (1.semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Erdeljac, N.
45
15P+30SJ
1
3.0
Sobo, K.
45
15P+30SJ
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Vitner Marković, S.
60
30P+30A
2
3.0
Vidović, M.
45
30P+15A
2
5.0
Varičak, I.
60
30P+30A
2
3.0
Stančić, A.
45
15P+30PK
2
4.0
Maras, M.
60
30P+30A
2
0.0
Fehervari, T.
30
30TJ
2
4.0
Marković, B.
45
30P+15A
2
ECTS Poslovni strani jezik AII
=> Izbor između dva strana jezika - Ugostiteljstvo, 1. godina, redovni, (II.semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Erdeljac, N.
45
15P+30SJ
2
4.0
Eterović, S.
45
15P+30SJ
2
ECTS Poslovni strani jezik BII
=> Izbor između dva strana jezika- Ugostiteljstvo, 1. godina, redovni (II.semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Erdeljac, N.
45
15P+30SJ
2
3.0
Sobo, K.
45
15P+30SJ
2
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Cegur Radović, T.
60
30P+30A
3
4.0
Primužak, A.
60
30P+30A
3
4.0
Krivačić, D.
60
30P+30A
3
5.0
Vitner Marković, S.
60
30P+30A
3
3.0
Maras, M.
45
30P+15A
3
0.0
Fehervari, T.
30
30TJ
3
3.0
Birkić, D.
45
30P+15A
3
ECTS Poslovni strani jezik AIII
=> Izbor između dva jezika- Ugostiteljstvo- RED- 2. godina (III.semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Rujevčan, D.
45
15P+30SJ
3
4.0
Eterović, S.
45
15P+30SJ
3
ECTS Poslovni strani jezik BIII
=> Izbor između dva jezika- Ugostiteljstvo- RED- 2. godina (III.semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Erdeljac, N.
45
15P+30SJ
3
3.0
Sobo, K.
45
15P+30SJ
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Cegur Radović, T.
60
30P+30A
4
4.0
Krivačić, D.
60
30P+30A
4
5.0
Petračić, M.
60
30P+30A
4
5.0
Birkić, D.
60
30P+30A
4
4.0
Maras, M.
45
30P+15A
4
0.0
Fehervari, T.
30
30TJ
4
ECTS Poslovni strani jezik AIV
=> Izbor između dva jezika- Ugostiteljstvo- RED- 2. godina (IV.semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Rujevčan, D.
45
15P+30SJ
4
4.0
Eterović, S.
45
15P+30SJ
4
ECTS Poslovni strani jezik BIV
=> Izbor između dva jezika- Ugostiteljstvo- RED- 2. godina (IV.semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Erdeljac, N.
45
15P+30SJ
4
3.0
Sobo, K.
45
15P+30SJ
4
5. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Varičak, I.
45
30P+15A
5
5.0
Smajla, N.
60
30P+30A
5
3.0
Halmi, L.
45
30P+15A
5
3.0
Petračić, M.
45
30P+15A
5
3.0
Petračić, M.
45
30P+15A
5
3.0
Vitner Marković, S.
45
30P+15A
5
ECTS Izborni kolegij I
=> Ugostiteljstvo REDOVNI - V. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Eterović, S.
45
30P+15A
5
3.0
Varičak, I.
45
30P+15A
5
3.0
45
30P+15A
5
3.0
Vitner Marković, S.
45
30P+15A
5
3.0
Halmi, L.
45
30P+15A
5
3.0
Halmi, L.
45
30P+15A
5
3.0
Petračić, M.
45
30P+15A
5
3.0
45
30P+15A
5
3.0
Petračić, M.
45
30P+15A
5
3.0
Petračić, M.
45
30P+15A
5
ECTS Poslovni strani jezik AV
=> Izbor između dva jezika- Ugostiteljstvo- RED-3. godina (V.semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Rujevčan, D.
45
15P+30SJ
5
4.0
Eterović, S.
45
15P+30SJ
5
ECTS Poslovni strani jezik BV
=> Izbor između dva jezika- Ugostiteljstvo- RED- 3. godina (V.semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Erdeljac, N.
45
15P+30SJ
5
3.0
Eterović, S.
45
15P+30SJ
5
6. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Smajla, N.
60
30P+30A
6
5.0
Vitner Marković, S.
60
30P+30A
6
7.0
Vitner Marković, S.
120
120T
6
6.0
Smajla, N.
45
45A
6
ECTS Poslovni strani jezik AVI
=> Izbor između dva jezika- Ugostiteljstvo- RED-3. godina (VI.semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Rujevčan, D.
45
15P+30SJ
6
4.0
Eterović, S.
45
15P+30SJ
6
ECTS Poslovni strani jezik BVI
=> Izbor između dva jezika- Ugostiteljstvo- RED- 3. godina (VI.semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Erdeljac, N.
45
15P+30SJ
6
3.0
Eterović, S.
45
15P+30SJ
6
1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Varičak, I.
60
30P+30A
1
3.0
Stančić, A.
45
15P+30PK
1
4.0
Petračić, M.
60
30P+30A
1
4.0
Maras, M.
60
30P+30A
1
0.0
Fehervari, T.
30
30TJ
1
4.0
Marković, B.
45
30P+15A
1
3.0
Varičak, I.
45
30P+15A
1
ECTS Poslovni strani jezik AI
=> Izbor između dva stana jezika - Ugostiteljstvo- redovni, 1.godina
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Erdeljac, N.
45
15P+30SJ
1
4.0
Eterović, S.
45
15P+30SJ
1
ECTS Poslovni strani jezik BI
=> Izbor između dva strana jezika - Ugostiteljstvo, redovni, 1.godina (1.semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Erdeljac, N.
45
15P+30SJ
1
3.0
Sobo, K.
45
15P+30SJ
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Vitner Marković, S.
60
30P+30A
2
3.0
Vidović, M.
45
30P+15A
2
5.0
Varičak, I.
60
30P+30A
2
3.0
Stančić, A.
45
15P+30PK
2
4.0
Maras, M.
60
30P+30A
2
0.0
Fehervari, T.
30
30TJ
2
4.0
Marković, B.
45
30P+15A
2
ECTS Poslovni strani jezik AII
=> Izbor između dva strana jezika - Ugostiteljstvo, 1. godina, redovni, (II.semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Erdeljac, N.
45
15P+30SJ
2
4.0
Eterović, S.
45
15P+30SJ
2
ECTS Poslovni strani jezik BII
=> Izbor između dva strana jezika- Ugostiteljstvo, 1. godina, redovni (II.semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Erdeljac, N.
45
15P+30SJ
2
3.0
Sobo, K.
45
15P+30SJ
2
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Cegur Radović, T.
60
30P+30A
3
4.0
Primužak, A.
60
30P+30A
3
4.0
Krivačić, D.
60
30P+30A
3
5.0
Vitner Marković, S.
60
30P+30A
3
3.0
Maras, M.
45
30P+15A
3
0.0
Fehervari, T.
30
30TJ
3
3.0
Birkić, D.
45
30P+15A
3
ECTS Poslovni strani jezik AIII
=> Izbor između dva jezika- Ugostiteljstvo- RED- 2. godina (III.semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Rujevčan, D.
45
15P+30SJ
3
4.0
Eterović, S.
45
15P+30SJ
3
ECTS Poslovni strani jezik BIII
=> Izbor između dva jezika- Ugostiteljstvo- RED- 2. godina (III.semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Erdeljac, N.
45
15P+30SJ
3
3.0
Sobo, K.
45
15P+30SJ
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Cegur Radović, T.
60
30P+30A
4
4.0
Krivačić, D.
60
30P+30A
4
5.0
Petračić, M.
60
30P+30A
4
5.0
Birkić, D.
60
30P+30A
4
4.0
Maras, M.
45
30P+15A
4
0.0
Fehervari, T.
30
30TJ
4
ECTS Poslovni strani jezik AIV
=> Izbor između dva jezika- Ugostiteljstvo- RED- 2. godina (IV.semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Rujevčan, D.
45
15P+30SJ
4
4.0
Eterović, S.
45
15P+30SJ
4
ECTS Poslovni strani jezik BIV
=> Izbor između dva jezika- Ugostiteljstvo- RED- 2. godina (IV.semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Erdeljac, N.
45
15P+30SJ
4
3.0
Sobo, K.
45
15P+30SJ
4
5. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Varičak, I.
45
30P+15A
5
5.0
Smajla, N.
60
30P+30A
5
3.0
Halmi, L.
45
30P+15A
5
3.0
Petračić, M.
45
30P+15A
5
3.0
Petračić, M.
45
30P+15A
5
3.0
Vitner Marković, S.
45
30P+15A
5
ECTS Izborni kolegij I
=> Ugostiteljstvo REDOVNI - V. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Eterović, S.
45
30P+15A
5
3.0
Varičak, I.
45
30P+15A
5
3.0
45
30P+15A
5
3.0
Vitner Marković, S.
45
30P+15A
5
3.0
Halmi, L.
45
30P+15A
5
3.0
Halmi, L.
45
30P+15A
5
3.0
Petračić, M.
45
30P+15A
5
3.0
45
30P+15A
5
3.0
Petračić, M.
45
30P+15A
5
3.0
Petračić, M.
45
30P+15A
5
ECTS Poslovni strani jezik AV
=> Izbor između dva jezika- Ugostiteljstvo- RED-3. godina (V.semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Rujevčan, D.
45
15P+30SJ
5
4.0
Eterović, S.
45
15P+30SJ
5
ECTS Poslovni strani jezik BV
=> Izbor između dva jezika- Ugostiteljstvo- RED- 3. godina (V.semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Erdeljac, N.
45
15P+30SJ
5
3.0
Eterović, S.
45
15P+30SJ
5
6. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Smajla, N.
60
30P+30A
6
5.0
Vitner Marković, S.
60
30P+30A
6
7.0
Vitner Marković, S.
120
120T
6
6.0
Smajla, N.
45
45A
6
ECTS Poslovni strani jezik AVI
=> Izbor između dva jezika- Ugostiteljstvo- RED-3. godina (VI.semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Rujevčan, D.
45
15P+30SJ
6
4.0
Eterović, S.
45
15P+30SJ
6
ECTS Poslovni strani jezik BVI
=> Izbor između dva jezika- Ugostiteljstvo- RED- 3. godina (VI.semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Erdeljac, N.
45
15P+30SJ
6
3.0
Eterović, S.
45
15P+30SJ
6

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Studijski program se ne upisuje od 2021./2022.

1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Varičak, I.
60
30P+30A
1
3.0
Stančić, A.
45
15P+30PK
1
4.0
Petračić, M.
60
30P+30A
1
4.0
Maras, M.
60
30P+30A
1
0.0
Fehervari, T.
30
30TJ
1
4.0
Marković, B.
45
30P+15A
1
3.0
Varičak, I.
45
30P+15A
1
ECTS Poslovni strani jezik AI
=> Izbor između dva stana jezika - Ugostiteljstvo- redovni, 1.godina
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Erdeljac, N.
45
15P+30SJ
1
4.0
Eterović, S.
45
15P+30SJ
1
ECTS Poslovni strani jezik BI
=> Izbor između dva strana jezika - Ugostiteljstvo, redovni, 1.godina (1.semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Erdeljac, N.
45
15P+30SJ
1
3.0
Sobo, K.
45
15P+30SJ
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Vitner Marković, S.
60
30P+30A
2
3.0
Vidović, M.
45
30P+15A
2
5.0
Varičak, I.
60
30P+30A
2
3.0
Stančić, A.
45
15P+30PK
2
4.0
Maras, M.
60
30P+30A
2
0.0
Fehervari, T.
30
30TJ
2
4.0
Marković, B.
45
30P+15A
2
ECTS Poslovni strani jezik AII
=> Izbor između dva strana jezika - Ugostiteljstvo, 1. godina, redovni, (II.semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Erdeljac, N.
45
15P+30SJ
2
4.0
Eterović, S.
45
15P+30SJ
2
ECTS Poslovni strani jezik BII
=> Izbor između dva strana jezika- Ugostiteljstvo, 1. godina, redovni (II.semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Erdeljac, N.
45
15P+30SJ
2
3.0
Sobo, K.
45
15P+30SJ
2
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Cegur Radović, T.
60
30P+30A
3
4.0
Primužak, A.
60
30P+30A
3
4.0
Krivačić, D.
60
30P+30A
3
5.0
Vitner Marković, S.
60
30P+30A
3
3.0
Maras, M.
45
30P+15A
3
0.0
Fehervari, T.
30
30TJ
3
3.0
Birkić, D.
45
30P+15A
3
ECTS Poslovni strani jezik AIII
=> Izbor između dva jezika- Ugostiteljstvo- RED- 2. godina (III.semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Rujevčan, D.
45
15P+30SJ
3
4.0
Eterović, S.
45
15P+30SJ
3
ECTS Poslovni strani jezik BIII
=> Izbor između dva jezika- Ugostiteljstvo- RED- 2. godina (III.semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Erdeljac, N.
45
15P+30SJ
3
3.0
Sobo, K.
45
15P+30SJ
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Cegur Radović, T.
60
30P+30A
4
4.0
Krivačić, D.
60
30P+30A
4
5.0
Petračić, M.
60
30P+30A
4
5.0
Birkić, D.
60
30P+30A
4
4.0
Maras, M.
45
30P+15A
4
0.0
Fehervari, T.
30
30TJ
4
ECTS Poslovni strani jezik AIV
=> Izbor između dva jezika- Ugostiteljstvo- RED- 2. godina (IV.semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Rujevčan, D.
45
15P+30SJ
4
4.0
Eterović, S.
45
15P+30SJ
4
ECTS Poslovni strani jezik BIV
=> Izbor između dva jezika- Ugostiteljstvo- RED- 2. godina (IV.semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Erdeljac, N.
45
15P+30SJ
4
3.0
Sobo, K.
45
15P+30SJ
4
5. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Smajla, N.
60
30P+30A
5
3.0
Halmi, L.
45
30P+15A
5
3.0
Petračić, M.
45
30P+15A
5
3.0
Petračić, M.
45
30P+15A
5
3.0
Vitner Marković, S.
45
30P+15A
5
3.0
Varičak, I.
45
30P+15A
5
ECTS Izborni kolegij I
=> Ugostiteljstvo REDOVNI - V. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Eterović, S.
45
30P+15A
5
3.0
Varičak, I.
45
30P+15A
5
3.0
45
30P+15A
5
3.0
Vitner Marković, S.
45
30P+15A
5
3.0
Halmi, L.
45
30P+15A
5
3.0
Halmi, L.
45
30P+15A
5
3.0
Petračić, M.
45
30P+15A
5
3.0
45
30P+15A
5
3.0
Petračić, M.
45
30P+15A
5
3.0
Petračić, M.
45
30P+15A
5
ECTS Poslovni strani jezik AV
=> Izbor između dva jezika- Ugostiteljstvo- RED-3. godina (V.semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Rujevčan, D.
45
15P+30SJ
5
4.0
Eterović, S.
45
15P+30SJ
5
ECTS Poslovni strani jezik BV
=> Izbor između dva jezika- Ugostiteljstvo- RED- 3. godina (V.semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Erdeljac, N.
45
15P+30SJ
5
3.0
Eterović, S.
45
15P+30SJ
5
6. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Smajla, N.
60
30P+30A
6
5.0
Vitner Marković, S.
60
30P+30A
6
7.0
Vitner Marković, S.
120
120T
6
6.0
Smajla, N.
45
45A
6
ECTS Poslovni strani jezik AVI
=> Izbor između dva jezika- Ugostiteljstvo- RED-3. godina (VI.semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Rujevčan, D.
45
15P+30SJ
6
4.0
Eterović, S.
45
15P+30SJ
6
ECTS Poslovni strani jezik BVI
=> Izbor između dva jezika- Ugostiteljstvo- RED- 3. godina (VI.semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Erdeljac, N.
45
15P+30SJ
6
3.0
Eterović, S.
45
15P+30SJ
6
1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Varičak, I.
60
30P+30A
1
3.0
Stančić, A.
45
15P+30PK
1
4.0
Petračić, M.
60
30P+30A
1
4.0
Maras, M.
60
30P+30A
1
0.0
Fehervari, T.
30
30TJ
1
4.0
Marković, B.
45
30P+15A
1
3.0
Varičak, I.
45
30P+15A
1
ECTS Poslovni strani jezik AI
=> Izbor između dva stana jezika - Ugostiteljstvo- redovni, 1.godina
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Erdeljac, N.
45
15P+30SJ
1
4.0
Eterović, S.
45
15P+30SJ
1
ECTS Poslovni strani jezik BI
=> Izbor između dva strana jezika - Ugostiteljstvo, redovni, 1.godina (1.semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Erdeljac, N.
45
15P+30SJ
1
3.0
Sobo, K.
45
15P+30SJ
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Vitner Marković, S.
60
30P+30A
2
3.0
Vidović, M.
45
30P+15A
2
5.0
Varičak, I.
60
30P+30A
2
3.0
Stančić, A.
45
15P+30PK
2
4.0
Maras, M.
60
30P+30A
2
0.0
Fehervari, T.
30
30TJ
2
4.0
Marković, B.
45
30P+15A
2
ECTS Poslovni strani jezik AII
=> Izbor između dva strana jezika - Ugostiteljstvo, 1. godina, redovni, (II.semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Erdeljac, N.
45
15P+30SJ
2
4.0
Eterović, S.
45
15P+30SJ
2
ECTS Poslovni strani jezik BII
=> Izbor između dva strana jezika- Ugostiteljstvo, 1. godina, redovni (II.semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Erdeljac, N.
45
15P+30SJ
2
3.0
Sobo, K.
45
15P+30SJ
2
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Cegur Radović, T.
60
30P+30A
3
4.0
Primužak, A.
60
30P+30A
3
4.0
Krivačić, D.
60
30P+30A
3
5.0
Vitner Marković, S.
60
30P+30A
3
3.0
Maras, M.
45
30P+15A
3
0.0
Fehervari, T.
30
30TJ
3
3.0
Birkić, D.
45
30P+15A
3
ECTS Poslovni strani jezik AIII
=> Izbor između dva jezika- Ugostiteljstvo- RED- 2. godina (III.semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Rujevčan, D.
45
15P+30SJ
3
4.0
Eterović, S.
45
15P+30SJ
3
ECTS Poslovni strani jezik BIII
=> Izbor između dva jezika- Ugostiteljstvo- RED- 2. godina (III.semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Erdeljac, N.
45
15P+30SJ
3
3.0
Sobo, K.
45
15P+30SJ
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Cegur Radović, T.
60
30P+30A
4
4.0
Krivačić, D.
60
30P+30A
4
5.0
Petračić, M.
60
30P+30A
4
5.0
Birkić, D.
60
30P+30A
4
4.0
Maras, M.
45
30P+15A
4
0.0
Fehervari, T.
30
30TJ
4
ECTS Poslovni strani jezik AIV
=> Izbor između dva jezika- Ugostiteljstvo- RED- 2. godina (IV.semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Rujevčan, D.
45
15P+30SJ
4
4.0
Eterović, S.
45
15P+30SJ
4
ECTS Poslovni strani jezik BIV
=> Izbor između dva jezika- Ugostiteljstvo- RED- 2. godina (IV.semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Erdeljac, N.
45
15P+30SJ
4
3.0
Sobo, K.
45
15P+30SJ
4
5. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Smajla, N.
60
30P+30A
5
3.0
Halmi, L.
45
30P+15A
5
3.0
Petračić, M.
45
30P+15A
5
3.0
Petračić, M.
45
30P+15A
5
3.0
Vitner Marković, S.
45
30P+15A
5
3.0
Varičak, I.
45
30P+15A
5
ECTS Izborni kolegij I
=> Ugostiteljstvo REDOVNI - V. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Eterović, S.
45
30P+15A
5
3.0
Varičak, I.
45
30P+15A
5
3.0
45
30P+15A
5
3.0
Vitner Marković, S.
45
30P+15A
5
3.0
Halmi, L.
45
30P+15A
5
3.0
Halmi, L.
45
30P+15A
5
3.0
Petračić, M.
45
30P+15A
5
3.0
45
30P+15A
5
3.0
Petračić, M.
45
30P+15A
5
3.0
Petračić, M.
45
30P+15A
5
ECTS Poslovni strani jezik AV
=> Izbor između dva jezika- Ugostiteljstvo- RED-3. godina (V.semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Rujevčan, D.
45
15P+30SJ
5
4.0
Eterović, S.
45
15P+30SJ
5
ECTS Poslovni strani jezik BV
=> Izbor između dva jezika- Ugostiteljstvo- RED- 3. godina (V.semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Erdeljac, N.
45
15P+30SJ
5
3.0
Eterović, S.
45
15P+30SJ
5
6. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Smajla, N.
60
30P+30A
6
5.0
Vitner Marković, S.
60
30P+30A
6
7.0
Vitner Marković, S.
120
120T
6
6.0
Smajla, N.
45
45A
6
ECTS Poslovni strani jezik AVI
=> Izbor između dva jezika- Ugostiteljstvo- RED-3. godina (VI.semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Rujevčan, D.
45
15P+30SJ
6
4.0
Eterović, S.
45
15P+30SJ
6
ECTS Poslovni strani jezik BVI
=> Izbor između dva jezika- Ugostiteljstvo- RED- 3. godina (VI.semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Erdeljac, N.
45
15P+30SJ
6
3.0
Eterović, S.
45
15P+30SJ
6

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Syllabi