Opcije pristupačnosti Pristupačnost

1. Trg J. J. Strossmayera 9, 47000 Karlovac

Sjedište Veleučilišta u Karlovcu

  • dekanat Veleučilišta
  • stručne službe dekanata
  • Veleučilišna knjižnica
  • laboratoriji i praktikumi
  • Odjel sigurnosti i zaštite
  • Poslovni odjel
  • Odjel prehrambene tehnologije
  • Odjel lovstva i zaštita prirode
fmovies
put google map on website

 

Zgrada nastavnih kabineta, laboratorija i praktikuma

Nalazi se na istoj adresi, iza zgrade Veleučilišta i ispred Studentskog doma Karlovac/Hostela "Bedem".

2. Ul. Ivana Meštrovića 10, 47000 Karlovac

Strojarski odjel

 


google iframe