Opcije pristupačnosti Pristupačnost

 

Nositelj studija

Veleučilište u Karlovcu

Lokacija izvođenja

Trg J. J. Strossmayera 9, 47000 Karlovac  

Trajanje studija

2 godine (4 semestra)

Bodovi

120 ECTS

Cilj studijskog programa

Obrazovati magistre poslovnog upravljanja za operativno i strateško upravljanje poslovnim organizacijama.

Stručni naziv

Magistar/magistra poslovnog upravljanja (mag. oec.)

Osoba za kontakt

     dr. sc. Silvija Vitner Marković, prof. struč. stud., pročelnica Poslovnog odjela

    silvija.vitner@vuka.hr

     047/843-542


Studij se izvodi kao izvanredni studij. U svakom se semestru održava 8 jednotjednih ciklusa nastave prema unaprijed utvrđenom rasporedu. Iz stručnih predmeta održava se i terenska nastava.

 

   Nastavni plan izvanrednog studija

   Akademski kalendar

   Raspored


 1. Implementirati opća teorijska znanja iz područja poslovne ekonomije i menadžmenta,
 2. Kritički prosuđivati ekonomske zakonitosti i procese koji vladaju u okruženju poslovnog sustava,
 3. Istraživati tržišne odnose ponude i potražnje kao determinanti strateškog upravljanja poslovnim sustavom,
 4. Primijeniti modele analize okruženja poslovnog sustava s ciljem uspješnog upravljanja njegovom konkurentnošću,
 5.  Formulirati marketinšku strategiju i na njoj temeljene metode i tehnike upravljanja životnim vijekom proizvoda/usluge,
 6. Sagledati reperkusije koje se postižu implementacijom sustava upravljanja kvalitetom u poslovnom sustavu,
 7. Kreirati poduzetnički projekt te argumentirati njegovo održivo financiranje,
 8. Formulirati zelene strategije i poslovne planove za održivo upravljanje poslovnim sustavom,
 9. Vrednovati suvremene odrednice strateškog i operativnog upravljanja poslovnim sustavom,
 10. Kritički sagledavati definiranu poslovnu politiku s ciljem primjerenog i pravovremenog upravljanja promjenama u okruženju poslovnog sustava,
 11. Prosuđivati ulogu ekonomske politike u ostvarivanju upravljanja ciljevima održivog razvoja poslovnog sustava,
 12. Argumentirati odluke upravljanja investicijskim projektima i izvorima financiranja,
 13. Osmisliti ideje održivog upravljanja ljudskim potencijalima u poslovnom sustavu s ciljem njihova rasta i razvoja,
 14. Primjenjivati gramatičke i jezične strukture te vokabular struke i frazeologiju stranog jezika u poslovnim situacijama,
 15. Interpretirati informacijske te sustave upravljanja i održavanja baza podataka i postupaka njihovog modeliranja, kreiranja i administriranja.