Opcije pristupačnosti Pristupačnost

 

Sustav osiguravanja kvalitete

Veleučilište u Karlovcu strateški se opredijelilo za ostvarivanje najviših standarda kvalitete u visokom obrazovanju u skladu sa Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG), zahtjevom međunarodne norme ISO 9001:2015, Bolonjskim načelima visokog obrazovanja, zakonskim odredbama i zahtjevima koji se odnose na znanstvenu djelatnost i visoko obrazovanje u Republici Hrvatskoj.

Politika kvalitete je okvir za kontinuiranu provedbu i ostvarenje ciljeva kvalitete te trajno poboljšavanje sustava upravljanja kvalitetom.

S politikom kvalitete upoznati su svi zaposlenici i studenti Veleučilišta te se neprekidno razvija kultura kvalitete kroz sve aktivnosti provedene u obavljanju djelatnosti Veleučilišta.

Politika kvalitete usmjerena je razvoju Veleučilišta te je u funkciji jačanja zadovoljstva svih dionika, primarno studenata i zaposlenika, ali isto tako gospodarske i društvene zajednice.

Veleučilište u Karlovcu se Politikom kvalitete opredjeljuje za:

  • Kontinuirano osuvremenjivanje i usklađivanje studijskih programa s kompetencijama koje se traže na tržištu rada;
  • Poboljšanje materijalnih uvjeta i infrastrukture koja će biti u funkciji nastavnih procesa;
  • Poboljšanje studentskog standarda;
  • Jačanje i nadogradnju nastavnih procesa u smislu jačanja interdisciplinarnosti u nastavnom procesu te primjenom novih istraživačkih metoda i rezultata istraživanja u procesima poučavanja i učenja;
  • Osnaživanje dvosmjerne komunikacije i suradnje s gospodarstvom kroz transfer znanja i tehnologija prema gospodarstvu, ali i s ciljem trajnog usklađivanja kompetencija i očekivanih ishoda učenja studenata;
  • Ulaganje u razvoj stručnih kompetencija zaposlenika i osiguravanje poticajnog radnog okruženja;
  • Jačanje istraživačke i znanstvene izvrsnosti, interdisciplinarnosti u istraživačkom radu te jačanje međunarodno priznatog znanstvenog i stručnog rada;
  • Jačanje pozicije i umrežavanje s drugim ustanovama u nacionalnom i međunarodnom prostoru visokog obrazovanja;
  • Osiguravanje transparentnosti rada i odgovorno poslovanje;
  • Poticanje društveno odgovornih aktivnosti s naglaskom na unaprjeđivanje socijalne dimenzije visokog obrazovanja.

Karlovac, 23. srpnja 2021.

 


Repozitorij

 

Kontakt

   Ivana Sudarević, prof.
   voditeljica Ureda za kvalitetu

   Trg J. J. Strossmayera 9
   47000 Karlovac, Hrvatska

   +385(0)47/843-562

   uzok@vuka.hr