Opcije pristupačnosti Pristupačnost

 

STUDENTSKI ZBOR

Studentski zbor je nestranačko, nezavisno i nepolitičko demokratsko tijelo svih studenata Veleučilišta, kojem je zadaća štititi interese studenata, promicati njihova prava, te sudjelovati u svim tijelima Veleučilišta čije se odluke direktno ili indirektno odnose na studente. Studentski zbor bira se na demokratskim izborima, a čini ga minimalno onoliko predstavnika koliko je studenata članova u Stručnom vijeću Veleučilišta. Mandat članova Studentskog zbora traje dvije godine i može se jednom ponoviti, a prestaje istekom mandata, prestankom statusa studenta, danom donošenja ostavke, ako u posljednje dvije godine nije skupio 60 ECTS bodova ili ako drugi put ponavlja godinu studiranja i dr. Studentski zbor je sastavljen od nekoliko tijela, a to su: predsjednik Studentskog zbora, njegov zamjenik te studentski Pravobranitelj.

ZADAĆE STUDENTSKOG ZBORA SU:

 • bira studentske predstavnike u Vijeće visokog učilišta
 • bira studentske predstavnike u odgovarajuće organizacije, ustanove i trgovačka društva kojima je osnivač visoko učilište
 • donosi plan i program rada Studentskog zbora
 • imenuje studentskog Pravobranitelja
 • brine o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti studijskog procesa, studentskom standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima važnim za studente
 • predlaže nadležnim tijelima visokih učilišta plan financiranja studentskih aktivnosti,
 • potiče izvannastavne aktivnosti studenata
 • donosi opće akte Studentskog zbora, ako ovim Zakonom ili statutom Studentskog zbora nije drugačije određeno
 • obavlja druge poslove od interesa za studente visokog učilišta.

        studentski.zbor@vuka.hr

ČLANOVI STUDENTSKOG ZBORA:

PREDSTAVNICI STUDENATA U  VIJEĆU VELEUČILIŠTA:

 • Maja Trečić
 • Jelena Anić
 • Ana Joha
 • Ivan Vrabec
 • Nikola Klarić
 • Tino Balov.

Dokumenti