Opcije pristupačnosti Pristupačnost

SVRHA MOBILNOSTI

• Studijski boravak u okviru redovnog preddiplomskog studija na inozemnoj partnerskoj ustanovi uključujući izradu završnog rada (to ne uključuje samostalno istraživanje koje nije sastavni dio studija).

• Stručna praksa (puno vrijeme) uz uvjet da matična visokoškolska ustanova istu prizna kao dio studijskog programa. Ako to nije moguće, stručna praksa evidentira se u Dopunskoj izjavi o studiju.

• Kombinacija stručne prakse i studijskog boravka uz uvjet da se stručna praksa obavlja pod nadzorom iste visokoškolske ustanove na kojoj će student ostvariti studijski boravak, te da se dvije aktivnosti ostvare jedna za drugom bez prekida.


Obveze studenata po povratku iz inozemstva

Po povratku s inozemnog visokog učilišta studenti su dužni Veleučilištu u Karlovcu dostaviti sljedeće dokumente:

1) Izjavu inozemne ustanove (Confirmation of Arrival/Departure)

- potvrda u kojoj se navodi točno razdoblje mobilnosti, s potpisom i pečatom ovlaštene osobe s inozemne ustanove.

2) Prijepis ocjena

 - popis svih kolegija koje je student pohađao s pripadajućim ocjenama tj. popis ECTS

bodova za izvršene aktivnosti) odnosno Transcript of Work (za stručnu praksu).

3) Završno izvješće

- završno izvješće mora biti popunjeno i predano na elektronskoj platformi Mobility Tool u rokovima propisanim ugovorom.

4) OLS jezična procjena

- student je dužan izvršiti završnu jezičnu procjenu na platformi OLS.