Opcije pristupačnosti Pristupačnost

 

Svi odjeli na Veleučilištu u Karlovcu usko surađuju s gospodarstvom. Suradnja se odvija kroz stručnu praksu, terensku nastavu, zajedničke projekte, izradu završnih radova, gostujuća predavanja, posjete poslodavcima i znanstveno istraživački rad te predstavljanje tvrtki i mogućnosti za zapošljavanje studentima.

 

Usluge namijenjene gospodarstvu

Veleučilište u Karlovcu raspolaže suvremeno opremljenim praktikumima i laboratorijima koji se koriste u edukativne, znanstveno-istraživačke i komercijalne svrhe što omogućuje razvoj i inovacije studenata i nastavnika. Tvrtkama su na raspolaganju usluge sljedećih laboratorija:

 • Laboratorij za ispitivanje materijala
 • Laboratorij strojne obrade
 • Laboratorij za ispitivanje drva i proizvoda od drva
 • Fizikalno-kemijski laboratorij
 • Mikropivovara
 • Senzorski laboratorij

 

Stručna praksa

Veleučilište surađuje s oko 500 organizacija iz privatnog, javnog i državnog sektora s kojima ima potpisan Ugovor o izvođenju stručne prakse. Stručna praksa dio je obaveznog nastavnog procesa na posljednjoj godini studija, a odvija se u tvrtkama i organizacijama pod vodstvom mentora iz gospodarstva. Na taj način studenti stječu dodatne stručne kompetencije, upoznaju radne procese i poslovnu kulturu, a dio studenata u tim istim organizacijama pronalazi zaposlenje po završetku studija.  
Ovisno o svojim profesionalnim ciljevima i interesima studenti mogu stručnu praksu pohađati i u organizaciji s kojom Veleučilište nema potpisan Ugovor, ukoliko organizacija udovoljava kriterijima. Na taj način svaki student može maksimalno upravljati vlastitim procesom usvajanja praktičnog znanja.

 

Cjeloživotno obrazovanje

Kako bi omogućili razvoj pojedinaca u skladu s potrebama gospodarstva te razvojem novih tehnologija i radnih procesa cilj nam je kreirati i provoditi programe obrazovanja odraslih. Programi su namijenjeni  zaposlenicima u organizacijama i svima ostalim zainteresiranima, a cilj nam je omogućiti upis programa uz korištenje vaučera. Više informacija na:
Cjeloživotno obrazovanje.

 

Sporazumi o suradnji

Kako bi unaprijedili nastavni proces i studentima pružili što više praktičnih znanja te tako podigli njihovu razinu zapošljivosti, Veleučilište u Karlovcu ima potpisan Sporazum o suradnji s mnogim organizacijama, tvrtkama i ustanovama. Cilj sporazuma je uspostava međusobne dugoročne poslovne, stručne i znanstveno-nastavne suradnje koja se odnosi na:

 • organizaciju stručnih predavanja, seminara, edukativnih radionica
 • mogućnost održavanja terenske nastave i realizacije stručne prakse
 • mogućnost stipendiranja studenata Veleučilišta
 • uzajamno pružanje poslovnih, organizacijskih i tehnoloških usluga radi poboljšanja ukupne efikasnosti i uspješnosti poslovanja ugovornih strana
 • redovitu razmjenu poslovno relevantnih informacija iz djelatnosti ugovornih strana
 • poticanje i organiziranje stručnih i znanstvenih skupova
 • izdavačku djelatnosti
 • korištenje prostora u edukativne svrhe

Broj organizacija partnera s kojima je potpisan ugovor o suradnji se kontinuirano povećava, a do sada možemo istaknuti sljedeće: