Opcije pristupačnosti Pristupačnost

 

ERASMUS+ PROGRAM

Program Erasmus+ najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport. Sudjelovanjem u programu Erasmus+ pridonosi se stvaranju zajedničkog prostora visokog obrazovanja i promiče se suradnja između visokih učilišta, kao i suradnja visokih učilišta i poduzeća, potiče se prijenos inovacija u visokom obrazovanju, povećava se razina preglednosti i kompatibilnosti kvalifikacija stečenih u visokoškolskom obrazovanju.

Program Erasmus+ za razdoblje 2021. – 2027. usmjeren je na socijalnu uključenost, zelenu i digitalnu tranziciju te promicanje sudjelovanja mladih u demokratskom životu. Podupire prioritete i aktivnosti u okviru europskog prostora obrazovanja, Akcijskog plana za digitalno obrazovanje i Programa vještina za Europu. S ukupnim proračunom od 28,4 milijarde eura za razdoblje od 2021. do 2027. program Erasmus+ usmjeren je stvaranju jednakih mogućnosti za sve te održivi razvoj u skladu s očuvanjem okoliša i ukorak s digitalnim tehnologijama.

Postoji nekoliko aktivnosti koje su uključene u program Erasmus+ koje se dijele na centralizirane (ovim aktivnostima upravlja Europska komisija) i decentralizirane (ovim aktivnostima upravljaju nacionalne agencije), a razvrstane su u sljedeće skupine:

  1. Ključna aktivnost 1 (KA1) - Mobilnosti u inozemstvu za studente i osoblje visokih učilišta kojom se omogućuju mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka i/ili obavljanja stručne prakse te mobilnost osoblja u svrhu poučavanja i/ili  osposobljavanja.
  2. Ključna aktivnost 2 (KA2) - Partnerstva za suradnju – suradnička partnerstva.  Aktivnosti u okviru ovih projekata su usmjerene na stjecanje iskustva u međunarodnoj suradnji, jačanje organizacijskih kapaciteta i postizanje kvalitetnih inovativnih rezultata. Projekti traju od 12 do 36 mjeseci, ovisno o vrsti, aktivnostima i ciljevima. Dodjeljuju se bespovratna sredstva kojima se financiraju sve projektne aktivnosti.
  3. Centralizirane aktivnosti u području visokog obrazovanja u koje spadaju:
  • Europska sveučilišta (European Universities Network)
  • aktivnosti Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Joint Masters i Erasmus Mundus Design Measures)
  • Savezi za inovacije (Alliances for Innovation)
  • Jačanje kapaciteta u visokom obrazovanju (Capacity Building in Higher Education)
  • Akademije za stručno usavršavanje učitelja (Teacher Academies)
  • aktivnosti Jean Monnet