Opcije pristupačnosti Pristupačnost

 

STUDENTSKI PRAVOBRANITELJ
Student koji brine o studentskim pravima i interesima te ukazuje na moguće probleme. Zadaća Studentskog zbora je imenovati studentskog Pravobranitelja na vrijeme od jedne godine (mandat se može ponoviti), a statutom Studentskog zbora propisuje se način imenovanja.

ZADAĆE:

  • prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s nadležnim tijelima visokog učilišta
  • savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava
  • može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava
  • obavlja druge poslove utvrđene općim aktom visokog učilišta.

       studentski.pravobranitelj@vuka.hr