Opcije pristupačnosti Pristupačnost

 

Razvoj SOK-a pri Veleučilištu u Karlovcu

2021.
04.-11. mj Ažurirani svi postupci, obrasci, upute i izvješća SOK-a ( ukupno 139 dokumenata)

04.10. Certifikat HRN EN ISO 9001:2015 do 04.10.2024.g

Rujan – Akreditacijska preporuka Stručnog povjerenstva AZVO

02.07. dostava Izvješća o otklonjenim nesukladnostima- nalaz CRS-a 15.04.2021-02.07.2021.

28.05. – Izrađen novi postupak SOK-a : QP 8.4.2-02_POSTUPAK ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA TE PLAĆANJA PO RAČUNIMA, imj.0

20.05.-30.06. otklanjanje nesukladnosti prema pregledu preporuka i Izvješću o nesukladnosti CR

12. do 15.04. provedena je početna ocjena CRS-a prema HRN EN ISO 9001:2015 normi

Ožujak – Izvješće stručnog povjerenstva o reakreditaciji VUK-e

26.-29.01. AZVO - Reakreditacija Veleučillšta u Karlovcu

2020.
Tijekom 2020.g. po potrebi je ažurirana dokumentacija SOK-a

07. do 11.mj- izrada Samoanalize VUK-e s analitičkim prilogom iz MOZVAG-a, kao pripremu za najavljenu reakreditaciju AZVO

10. i 11.mj OZK održao studentima edukacije o SOK-u VUK-e s naglaskom na ESG standarde

8.-10.10. Jedanaest (11) zaposlenika VUK-e (nastavno osoblje) prisustvovalo je trodnevnoj edukaciji „Unapređenje nastavničkih kompetencija“ održanih u okviru projekta “Moderno obrazovanje stručnih prvostupnika mehatronike usklađeno sa zahtjevima HKO”

6.-7.10. osam (8) zaposlenika VUK-e (nastavno i nenastavno osoblje) prisustvovalo je dvodnevnoj edukaciji „Kako uspostaviti učinkovit sustav osiguranja kvalitete u visokom obrazovanju u skladu sa standardima i smjernicama za osiguranje kvalitete na europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG)“ održanih u okviru projekta “Moderno obrazovanje stručnih prvostupnika mehatronike usklađeno sa zahtjevima HKO”

23.09. Održana interna edukacija za 14 novozaposlenih osoba „Uvod u Sustav osiguravanja kvalitete pri Veleučilištu u Karlovcu“

18.09. sklopljen je Ugovor o provedbi ponovne ocjene vanjskog audita sa CRS ( ponovna ocjena nije provedena u planiranom periodu, što je bilo uvjetovano građevinskim radovima kao i nedostupnosti ljudskih i materijalnih resursa te COVID 19 situacijom)

19.03. Zaposlenici VUK-e prisustvovali on line 7. sastanku mreže CroQAnet

16.01. Nastavnici Veleučilišta prisustvovali in house edukaciji „Primjena nastavnih metoda i načina vrednovanja usklađenih s ishodima učenja“

2019.
Ažuriranje, donošenje i usvajanje relevantnih postupaka i dokumentacije vezano uz HRN EN ISO 9001:2015 i ESG 1.1-1.10 kontinuirano tijekom 2019.g.

12.12. Proveden Vanjski audit od strane CRS-a, potvrđena norma HRN EN ISO 9001:2015

10. i 11.mj OZK održao studentima edukacije o SOK-u VUK-e s naglaskom na ESG standarde

09.-11. mj. Provedena 5. Unutarnja prosudba sustava osiguravanja kvalitete

28.06. Prihvaćen standardizirani obrazac za provedbu internog audita usklađen sa ESG standardima 1.1-1.10

31.05. Zaposlenici Veleučilišta prisustvovali 6. radionici Mreže CroQAnet

11. i 12. 04. Održana edukacija: Provedba internog audita-tvrtka Supera

28.02. Održana interna edukacija za članove stručnog vijeća

2018.
Ažuriranje, donošenje i usvajanje relevantnih postupaka i dokumentacije vezano uz HRN EN ISO 9001:2015 kontinuirano tijekom 2018.g.

12.12. Proveden Vanjski audit od strane CRS-a, potvrđena norma HRN EN ISO 9001:2015

16.11. – Održana edukacija zaposlenika Veleučilišta pod nazivom „ Uvod u sustav osiguravanja kvalitete Veleučilišta u Karlovcu“

07-10 mj - Provedena 4. Unutarnja prosudba sustava osiguravanja kvalitete

30.05. - Zaposlenici Veleučilišta prisustvovali radionici Mreže CroQAnet

15.05. – Donesen Integrirani priručnik kvalitete, izmj.4, usklađen sa HRN EN ISO 9001:2015

2017.
11.12. – zaposlenici Veleučilišta prisustvovali 3. sastanku Mreže jedinica sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima u RH (CroQAnet)

07.12. - Certifikat HRN EN ISO 9001:2015

28.-29.09. Proveden Vanjski audit prema HRN EN ISO 9001:2015

07-09. mj Provedena 3. Unutarnja prosudba sustava osiguravanja kvalitete

07.07. Zaposlenici Veleučilišta prisustvovali Predstavljanju dokumenta „ Analiza petogodišnjeg ciklusa reakreditacije visokih učilišta“.

05.06.- zaposlenici Veleučilišta prisustvovali 2. sastanku Mreže jedinica sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima u RH (CroQAnet)

20.02. – Zaposlenici Veleučilišta prisustvovali radionici: Provedba Europskih standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete (ESG) na hrvatskim visokim učilištima.

10.02. – Vanjski audit prema HRN EN ISO 9001:2009

01.01. – imenovana osoba odgovorna za rad u Uredu za osiguravanje kvalitete

2016.
Donošenje i usvajanje relevantnih akata o kvaliteti-kontinuirano tijekom 2016.g.

Zaposlenici Veleučilišta tijekom godine sudjelovali su na radionicama, okruglim stolovima i skupovima o kvaliteti na području visokog obrazovanja i znanosti u Hrvatskoj (CroQAnet)

14.12. Osnovan Ured za osiguravanje kvalitete

Provedena 2. Unutarnja prosudba sustava osiguravanja kvalitete prema ESG standardima

Edukacije u području osiguravanja kvalitete: članova Odbora za osiguravanje kvalitete, studenata, nastavnika, zaposlenika,

15.06. - Usvojen Integrirani priručnik sustava upravljanja i osiguravanja kvalitete prema standardima europskog prostora visokog obrazovanja i međunarodnoj normi ISO 9001:2008- izdanje 3.

24.05. –Usvojeni Ciljevi sustava osiguravanja kvalitete

2015.
Provedena 1. Unutarnja prosudba sustava osiguravanja kvalitete prema ESG standardima

12.-12.11. Vanjski audit AZVO-a

21.09. – Izvješće o realizaciji plana aktivnosti unapređenja kvalitete u fazi naknadnog praćenja

13.06. - Certifkat IES – ocjena BBB

10.05. –Imenovan Odbor za osiguravanje kvalitete Veleučilišta u Karlovcu

11.03. - Definirana politika kvalitete

11.03. - Usvojen Integrirani priručnik sustava upravljanja i osiguravanja kvalitete prema standardima europskog prostora visokog obrazovanja i međunarodnoj normi ISO 9001:2008-izdanje 2

16.02. - Povjerenstvo za unutarnju prosudbu Sustava osiguravanja kvalitete Veleučilišta u Karlovcu

2013.
13.06. Certifkat IES – ocjena BB +

2011.
16.06. - Certifikat ISO 9001:2008

2010.
Aktivnosti i priprema dokumentacije za ishođenje ISO: 9001 Certifikata

2009.
Aktivnosti i priprema dokumentacije za ishođenje ISO: 9001 Certifikata

2008.
13. 06. - Certifikat IES – ocjena BB