Opcije pristupačnosti Pristupačnost

 

Program osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom

ODOBRENJE ZA RAD:
Temeljem rješenja Državne uprave za zaštitu i spašavanje broj 543-01-08-02-12-2 od 21.06. 2012. Veleučilište u Karlovcu ovlašteno je za provođenje osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom. Plan i program se provodi se prema Pravilniku o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom (NN 61/94).

OBLIK IZVOĐENJA PROGRAMA:
Program se izvodi u obliku teorijske i praktične nastave propisane Pravilnika i Programa za osposobljavanje pučanstva za gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine, (N.N. 61/94).Nastava se izvodi na lokaciji Veleučilišta u Karlovcu.

TRAJANJE PROGRAMA:
Program izobrazbe pristupnika za zaštitara traje 8 nastavnih sati, od čega je 6 sati teoretski dio, a 2 sata praktični dio izobrazbe.

CIJENA: na upit