Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Upis, posudba i korištenje građe

Pravo na korištenje usluga i posudbe knjižnične građe stječe se automatski upisom u Veleučilište u Karlovcu. Djelatnici Veleučilišta upisuju se na temelju potpisanog Ugovora o radu s Veleučilištem u Karlovcu.

Za korištenje usluga i knjižnične građe korisnik je dužan predočiti studentsku iskaznicu. Izvan prostorija Knjižnice ne posuđuje se:

  • referentna/priručna literatura (rječnici, leksikoni, enciklopedije, priručnici...)
  • završni radovi
  • časopisi
  • jedan primjerak svakog aktualnog udžbenika
  • raritetna i rijetka građa

Sva knjižnična građa izuzeta iz posudbe može se koristiti u čitaonici. Maksimalan broj posuđenih knjiga definiran je vrstom korisnika na sljedeći način:

  • studenti Veleučilišta - maksimalno 4 knjige
  • nastavno osoblje Veleučilišta - maksimalno 50 knjiga
  • nenastavno osoblje Veleučilišta - maksimalno 10 knjiga 

Za svu posuđenu građu može se zatražiti povrat prije isteka roka posudbe u svrhu revizije fonda.


Korištenje prostora čitaonice

Čitaonica je otvorena za korisnike svakim radnim danom od 7.30 do 20.00 sati.

Pravila korištenja čitaonice:

1. Korištenje čitaonice je slobodno za sve članove Veleučilišta.

2. Časopisi  iz fonda mogu se koristiti samo u čitaonici i ne smiju se iznositi van.

3. Posuđenu građu i papire ne ostavljajte na stolu bez nadzora. Ako želite napustiti čitaonicu na dulje vrijeme, spremite svoje ili posuđene stvari.

4. U čitaonici i drugim korisničkim prostorima zvuk na mobitelu mora biti isključen.

5. Ne odgovaramo za izgubljene i ukradene stvari.

6. Dozvoljen je unos pića (voda, kava, sok), dok unos hrane nije dozvoljen.

7. Zabranjeno je glasno govoriti, stvarati buku, ometati i uznemirivati druge korisnike čitaonice.

8. Ako korisnik želi koristiti građu fonda Knjižnice u čitaonici, prvo je mora zadužiti kod nadležnog knjižničara.

9. Dopušteno je unositi vlastita prijenosna računala.

10.  U slučaju povrede pravila ponašanja, osoba koja remeti red bit će udaljena iz čitaonice te joj  se može privremeno ili trajno uskratiti pravo na korištenje građe i usluga Knjižnice.


Rezervacija građe

Korisnik može rezervirati publikacije usmeno, telefonom ili e-mailom.
Rok preuzimanja rezerviranog primjerka je 2 dana.


Informacijske usluge knjižnice

Knjižnica omogućuje korisnicima usluge:
-provjere manjeg broja bibliografskih, kataložnih ili ostalih informacijskih izvora dostupnih  u Knjižnici (osobno ili e-mailom)
-tematskog pretraživanja dostupnih informacijskih izvora (kataloga, baza podataka i drugog).