Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Nositelj studija

Veleučilište u Karlovcu

Lokacija izvođenja

Ivana Meštrovića 10, 47000 Karlovac  

Trajanje studija

2 godine (4 semestra)

Bodovi

120 ECTS

Usmjerenja

Strojarske konstrukcije
Proizvodno strojarstvo

Cilj studijskog programa

Educirati inženjere strojarstva za napredan dizajn i konstrukciju, planiranje tehnoloških procesa i organizaciju proizvodnje u skladu sa zahtjevima stručnjaka na tržištu rada.

Stručni naziv

Specijalist/specijalistica inženjer/inženjerka strojarstva (spec. ing. mech.)

Osoba za kontakt

     mr. sc. Marina Tevčić, v. pred., pročelnica Strojarskog odjela

    marina.tevcic@vuka.hr

     047/843-525/115