Opcije pristupačnosti Pristupačnost

 

Opća uredba o zaštiti podataka (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. godine primjenjuje se u svim državama članicama EU, a istom se utvrđuju načela zakonitosti, transparentnosti i poštenja obrade osobnih podataka.

Veleučilište u Karlovcu svoju djelatnost i poslovanje usklađuje s odredbama Opće uredbe te u svrhu zaštite osobnih podataka poduzima sve organizacijske mjere u skladu s propisima. Veleučilište transparentno prikuplja i obrađuje podatke samo u mjeri koja je nužna za izvršavanje službenih ovlasti na temelju zakona i propisa ili je obrada nužna za izvršavanje ugovora ili na temelju posebne privole.

Ostvarivanje prava ispitanika
Svaki ispitanik ima pravo u svakom trenutku od voditelja obrade zatražiti pristup svojim osobnim podacima, njihov ispravak, brisanje ili ograničavanje njihove obrade kao i pravo na prigovor vezan uz obradu te pravo na prenosivost podataka. Navedena prava ostvaruju se podnošenjem zahtjeva na e-mail adresu Službenika za zaštitu osobnih podataka ili predajom zahtjeva na urudžbeni zapisnik Veleučilišta.

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

   dr. sc. Mateja Petračić
Veleučilište u Karlovcu
Trg Josipa Jurja Strossmayera 9, 47 000 Karlovac
  mateja.petracic@vuka.hr  

 

Zakonski okvir:
Opća uredba o zaštiti osobnih podataka
Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka „Narodne novine“ br. 42/18.