Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Nositelj studija

Veleučilište u Karlovcu

Lokacija izvođenja

Trg J. J. Strossmayera 9, 47000 Karlovac  

Trajanje studija

3 godine (6 semestara)

Bodovi

180 ECTS

Usmjerenja

Zaštita na radu (ZNR)
Zaštita od požara (ZOP)

Cilj studijskog programa

Educirati inženjere za upravljanje sustavima za provedbu propisa i njihovu primjenu te osposobljavanje radnika u području zaštite na radu i zaštite od požara.

Stručni naziv

prvostupnik/prvostupnica inženjer/inženjerka sigurnosti i zaštite (bacc. ing. sec.)

Osoba za kontakt

     Lidija Jakšić, mag. ing. cheming., pred., pročelnica Odjela sigurnosti i zaštite

    lidija.jaksic@vuka.hr

     047/843-581


Studij se izvodi kao redoviti i izvanredni. Nastava redovitog studija izvodi se tijekom 15 tjedana u semestru. Izvanredni studij izvodi se u ciklusima. U svakom se semestru održava 5 jednotjednih ciklusa nastave prema unaprijed utvrđenom rasporedu. Nastavni plan redovitog i izvanrednog studija je istovjetan, osim što se na izvanrednom studiju ne izvodi nastava iz Tjelesne i zdravstvene kulture. Usmjerenje se bira u 3. semestru studija.

Nastava se izvodi kroz predavanja, auditorne, praktične i terenske vježbe te uz obavljanje obavezne stručne prakse. Studenti stručnu praksu obavljaju u tvrtkama i institucijama diljem Hrvatske kako bi upotpunili svoja stručna znanja cjelovitim sagledavanjem tehnološkog i radnog procesa i kako bi se mogli što uspješnije uključiti u profesionalni rad. Nastavni plan i program studija temelji se na interdisciplinarnim znanstvenim spoznajama vezanim uz osiguranje i primjenu sustava sigurnosti i zaštite u različitim proizvodnim i radnim procesima.

 

   Nastavni plan redovitog studija

   Nastavni plan izvanrednog studija

   Akademski kalendar

   Raspored


ZNANJE I RAZUMIJEVANJE

 • iz područja društvenih, prirodnih i tehničkih znanosti za razumijevanje ključnih problema zaštita na radu
 • iz stručno tehničkih kolegija primijenjenih u području zaštite na radu za rješavanje ključnih problema za siguran rad i zaštitu zdravlja radnika na radnom mjestu
 • načela i pravila za siguran rad u području zaštite na radu
 • primjena propisa i standarda iz područja zaštite na radu

PRIMJENA I ANALIZA

 • temeljnih znanja važnih za interdisciplinarni pristup iz područja zaštite na radu
 • stečenih znanja u provedbi propisa iz područja zaštite na radu
 • stečenih znanja u operativnom vođenju sustava zaštite na radu
 • stečenih znanja za kvalitativno osposobljavanje radnik iz područja zaštite na radu

PRAKTIČNE VJEŠTINE

 • korištenje laboratorijske opreme
 • korištenje računalne tehnologije
 • korištenje i održavanje osobnih zaštitnih sredstava i opreme

KOMPLEMENTARNE VJEŠTINE

 • upravljanje i primjene sustava sigurnosti u praksi
 • sposobnost samostalnog rada kao i rada s drugim stručnjacima i službama
 • sposobnost primjene različitih oblika komunikacije
 • potreba i spremnost za uključivanje u cjeloživotno obrazovanje
 • svijest o sigurnosnim i zdravstvenim aspektima i odgovornosti u području zaštite na radu

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE

 • iz područja društvenih, prirodnih i tehničkih znanosti za razumijevanje ključnih problema zaštite od požara
 • iz stručno tehničkih kolegija primijenjenih u području zaštite od požara
 • načela i pravila za siguran rad u području zaštite od požara
 • primjena propisa i standarda iz područja zaštite od požara

PRIMJENA I ANALIZA

 • temeljnih znanja važnih za interdisciplinarni pristup iz područja zaštite od požara
 • stečenih znanja u provedbi propisa iz područja zaštite od požara
 • stečenih znanja u operativnom vođenju sustava zaštite od požara
 • stečenih znanja za kvalitativno osposobljavanje radnik iz područja zaštite od požara

PRAKTIČNE VJEŠTINE

 • korištenje laboratorijske opreme
 • korištenje računalne tehnologije
 • korištenje i održavanje osobnih zaštitnih sredstava i opreme
 • rukovođenje akcijama zaštite i spašavanja pri tehničkim akcidentima i elementarnim nepogodama

KOMPLEMENTARNE VJEŠTINE

 • upravljanje i primjene sustava sigurnosti u praksi
 • sposobnost samostalnog rada kao i rada s drugim stručnjacima i službama
 • sposobnost primjene različitih oblika komunikacije
 • potreba i spremnost za uključivanje u cjeloživotno obrazovanje