Opcije pristupačnosti Pristupačnost

 

Veleučilištem upravlja Upravno vijeće.

  Sazivi i odluke Upravnog vijeća

Djelokrug Upravnog vijeća određen je Zakonom, Uredbom o osnivanju i čl. 86. do 93. Statuta Veleučilišta.

Članovi Upravnog vijeća Veleučilišta u Karlovcu, prema

  • Odluci RH MZO, Klasa 640-01/12-03/00039, ur.br.:533-04-20-0004 od 17.04.2020.
  • Odluci RH MZO Klasa 640-01/12-03/00039, ur.br.:533-04-20-0005 od 11.11.2020.
  • Odluci 220-68-01-2020 sa 68. sjednice Upravnog vijeća održane 23.12.2020.
  • Odluci 1300-167-19/2021. sa 167. sjednice Stručnog vijeća održane 23.12.2021.
  • Odluci Stručnog vijeća 170-30/2022-18 održane 28.02.2022.
  • Odluci broj 3/2022. s 1. sjednice Radničkog vijeća održane 15.03.2022.

  IME I PREZIME FUNKCIJA
1. Kristina Gerber Sertić predsjednica, MZO
2. Žarko Latković vanjski član, FZOEU
3. dr. sc. Lidija Tepeš Golubić, prof. v. š. vanjski član, TVZ
4. dr. sc. Zvonimir Matusinović, v. pred. član, predstavnik Veleučilišta u Karlovcu,
5. dr. sc. Krunoslav Pintur, prof. v. š. član, predstavnik Radničkog vijeća Veleučilišta u Karlovcu