Opcije pristupačnosti Pristupačnost

 

Veleučilištem upravlja Upravno vijeće.

  Sazivi i odluke Upravnog vijeća

Djelokrug Upravnog vijeća određen je Zakonom, Uredbom o osnivanju i čl. 86. do 93. Statuta Veleučilišta.

Članovi Upravnog vijeća Veleučilišta u Karlovcu, prema

  • Odluci RH MZO Klasa 640-01/12-03/00039, ur.br.:533-04-20-0005 od 11. 11. 2020.
  • Odluci broj 3/2022. s 1. sjednice Radničkog vijeća održane 15. 3. 2022.
  • Odluci broj 175-8/2022-6 sa 175. sjednice Stručnog vijeća održane 30. 6. 2022.

  IME I PREZIME FUNKCIJA
1. Kristina Gerber Sertić predsjednica, MZO
2. dr. sc. Lidija Tepeš Golubić, prof. v. š. vanjski član, TVZ
3. dr. sc. Zvonimir Matusinović, v. pred. član, predstavnik Veleučilišta u Karlovcu,
4. dr. sc. Krunoslav Pintur, prof. v. š. član, predstavnik Radničkog vijeća Veleučilišta u Karlovcu