Opcije pristupačnosti Pristupačnost

 

Predstavljamo monografiju Veleučilišta u Karlovcu koja obuhvaća vremenski period od postanka Veleučilišta pa do 2022. godine.


Repozitorij

ISBN 978-953-8213-15-1
ISBN 978-953-8213-23-6 (online)

Izdavač
Veleučilište u Karlovcu

Za izdavača
dekan Ivan Štedul

Glavna urednica
Mirjana Cibulka

Pomoćnici glavne urednice
Maja Mikulec Rogić, Maja Kličarić, Nikola Nikolić

Grafički urednik
Đuro Jelečević

Lektorica
Maja Kličarić

Fotografije
Arhiva Veleučilišta, Denis Stošić

Naslovna stranica
Studio HS internet d. o. o., Osijek

Tisak
Studio HS internet d. o. o., Osijek

Naklada
250 primjeraka

Objavljivanje ove publikacije odobrilo je Povjerenstvo za izdavačku djelatnost Veleučilišta u Karlovcu Odlukom o izdavanju publikacije br. 7.5-13-2022-1.

CIP zapis je dostupan u računalnome katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 001177148.