Opcije pristupačnosti Pristupačnost

 

Nositelj studija

Veleučilište u Karlovcu

Lokacija izvođenja

Trg J. J. Strossmayera 9, 47000 Karlovac  

Trajanje studija

3 godine (6 semestara)

Bodovi

180 ECTS

Usmjerenja

Prerada mlijeka
Pivarstvo

Cilj studijskog programa

obrazovati inženjere u području prehrambene tehnologije, uz priznavanje profesionalne specijalizacije u pivarstvu i mljekarstvu temeljene na znanstvenim, primijenjenim i razvojnim istraživanjima s ciljem prijenosa znanja i inovacija u gospodarstvo.

Stručni naziv

prvostupnik/prvostupnica inženjer/inženjerka prehrambene tehnologije (bacc. ing. techn. aliment.)

Osoba za kontakt

     dr. sc. Ines Cindrić, prof. struč. stud., pročelnica Odjela prehrambene tehnologije

    ines.cindric@vuka.hr

     047/843-531


Studij se izvodi kao redoviti studij. U svakom semestru se održava 15 tjedana nastave.

Studenti biraju usmjerenje u 4. semestru studija.

 

   Nastavni plan redovitog studija

   Akademski kalendar

   Raspored


 

Opširnije o studiju

Odjel prehrambene tehnologije Veleučilišta u Karlovcu već više od 20 godina održava nastavu u sklopu preddiplomskog stručnog studija Prehrambena tehnologija, prvenstveno orijentiranog na usvajanje i praktičnu primjenu znanja iz područja pivarstva i prerade mlijeka, ali i ostalih djelatnosti prehrambene industrije. Nastavni plan i program našeg studija osmišljen je na način da stjecanjem kvalifikacije osigura učinkovito usvajanje temeljnih i inženjerskih znanja i vještina potrebnih za uspješno uključivanje na tržište rada unutar prehrambene industrije, samozapošljavanje u okviru vlastitih poduzetničkih projekata ili za nastavak obrazovanja na nekom od specijalističkih ili diplomskih studija. Budući da se radi o stručnom studiju, naglasak nastavnog plana i programa je na praktičnim vježbama, terenskoj nastavi te stručnoj praksi. Odjel prehrambene tehnologije u posljednjih je pet godina značajno osuvremenio sve svoje laboratorije i procesne praktikume, što je značajno doprinijelo stručnom i znanstveno-istraživačkom razvoju odjela, ali i provođenja nastave. Danas u suvremeno opremljenom procesnom praktikumom pivarstva, opremljenom iz projekta „Atrij znanja“, studenti kroz praktičnu nastavu razvijaju vještine proizvodnje različitih stilova piva, stječu znanja potrebna za samostalnu kontrolu procesa proizvodnje piva te se osposobljavaju za rad u pivarskoj industriji. Uz to, u novoopremljenom fizikalno-kemijskom laboratoriju stječu temeljna znanja potrebna za kontrolu kvalitete sirovina i konačnog proizvoda. Na istom principu temelji se i praktični dio nastave u kemijskom praktikumu, mikrobiološkom laboratoriju, senzorskom laboratoriju te procesnom laboratoriju za mlijeko i mliječne proizvode, koji je upravo u fazi rekonstrukcije sredstvima iz aktualnog znanstveno istraživačkog projekta „Modifikacija procesa zrenja sira i razvoj proizvoda na bazi sirutke - SIRENA“, prilikom čega je kupljena i sofisticirana oprema za unapređenje procesa proizvodnje sira, razvoj novih mliječnih proizvoda i kontrolu njihove kvalitete. Uz redovnu nastavu na studiju, istraživački tim Odjela prehrambene tehnologije studente rado uključuje i u svoj znanstveno-istraživački rad i na taj način ih motivira za daljnji akademski i osobni razvoj. Nastavno na osuvremenjene istraživačke kapacitete, te kontinuirano usavršavanje djelatnika Odjela prehrambene tehnologije, posljednjih godina dovelo je do značajnog iskoraka prema suradnji s industrijom i gospodarstvom putem zajedničkih istraživanja i tehnoloških transfera. Internacionalizacija studija prehrambene tehnologije, prije svega kroz Erasmus+ programe, osim stručnog usavršavanja omogućuje i studentima i nastavnicima usavršavanje jezičnih vještina, razmjenu znanja i iskustava u internacionalnom okruženju, ali i širenje znanja te osobni rast i razvoj. Odjel prehrambene tehnologije kontinuirano sudjeluje i provodi programe za popularizaciju znanosti, posebno one namijenjene najmlađima, ali i njeguje načela i smjernice cjeloživotnog učenja.

 

PRERADA MLIJEKA
Studij prehrambene tehnologije, usmjerenje Prerada mlijeka studente usko specijalizira za ovaj dio prehrambene tehnologije. Svojim nastavnim procesom i sadržajem studij omogućava studentima stjecanje svih kompetencija potrebnih za rad u preradi mlijeka. Upoznaju se sa svim specifičnim obilježjima prerade mlijeka u različite mliječne proizvode; od sira, jogurta, maslaca pa sve do sladoleda. Obzirom da je riječ o stručnom studiju, velika se pažnja polaže upravo na implementaciju stečenih teorijskih znanja struke, stoga su svi kolegiji povezani sa praktičnim radom i terenskom nastavom. U suvremeno opremljenom veleučilišnom procesnom praktikumu mljekarstva studenti imaju priliku sami proizvesti različite tradicionalne proizvode, ali i razvijati nove inovativne proizvode. Uz navedeno dobivaju specifična praktična znanja o njihovoj fiziklano-kemijskoj, mikrobiloškoj i senzorskoj analizi. Po završetku studija studenti su spremni za poslove vođenja proizvodnje na vlastitom obiteljskom gospodarstvu, ali i za samostalan rad unutra užeg stručnog područja u proizvodnim pogonima.


PIVARSTVO
Studij pivarstva omogučava studentima stjecanje znanja o pivarskim sirovinama, tehnološkim, kemijskim i biokemijskim procesima koji se događaju za vrijeme proizvodnje piva, ali i mogućnosti ponovne upotrebe nusproizvoda pivarske industrije. U nastavnom procesu naglasak se daje na primjenu stečenih znanja te je stoga fokus stavljen na praktični rad u vrhunski opremljenoj veleučilišnoj pivovari. Studenti imaju priliku proizvesti različite stilove piva, ali i steči specifična znanja provjere njihovih fizikalno-kemijskih, mikrobioloških i senzorskih svojstava. Izvrsna suradnja Veleučilišta sa velikim, industrijskim, ali i malim craft pivovarama te proizvođačima pivarskih sirovina, omogućuje studentima da se tijekom terenske nastave direktno od proizvođača upoznaju sa svim osnovnim obilježjima proizvodnje i prerade njihovih proizvoda.
Po završetku studija studenti su spremni za poslove vođenja proizvodnje na vlastitom obiteljskom gospodarstvu, ali i za samostalan rad unutra užeg stručnog područja u velikim proizvodnim pogonima.