Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Nositelj studija

Veleučilište u Karlovcu

Lokacija izvođenja

Trg J. J. Strossmayera 9, 47000 Karlovac  

Trajanje studija

2 godine (4 semestra)

Bodovi

120 ECTS

Usmjerenja

Zaštita na radu (ZNR)
Zaštita od požara (ZOP)

Cilj studijskog programa

Educirati inženjere za operativno upravljanje sustavima zaštite na radu i protupožarnom zaštitom te provedbu propisa iz područja radnih organizacija.

Stručni naziv

Magistar/magistra inženjer/inženjerka sigurnosti i zaštite (mag. ing. sec.)

Osoba za kontakt

     Lidija Jakšić, mag. ing. cheming., pred., pročelnica Odjela sigurnosti i zaštite

    lidija.jaksic@vuka.hr

     047/843-581


Studij se izvodi kao redoviti i izvanredni. Nastava redovitog studija izvodi se tijekom 15 tjedana u semestru. Izvanredni studij izvodi se u ciklusima. U svakom se semestru održava 5 jednotjednih ciklusa nastave prema unaprijed utvrđenom rasporedu. Nastavni plan redovitog i izvanrednog studija je istovjetan. Usmjerenje se bira u 1. semestru studija.

Nastava se izvodi kroz predavanja, auditorne, praktične i terenske vježbe te uz obavljanje obavezne stručne prakse. Studenti stručnu praksu obavljaju u tvrtkama i institucijama diljem Hrvatske kako bi upotpunili svoja stručna znanja cjelovitim sagledavanjem tehnološkog i radnog procesa i kako bi se mogli što uspješnije uključiti u profesionalni rad. Nastavni plan i program studija temelji se na interdisciplinarnim znanstvenim spoznajama vezanim uz osiguranje i primjenu sustava sigurnosti i zaštite u različitim proizvodnim i radnim procesima.

 

   Nastavni plan redovitog studija

   Nastavni plan izvanrednog studija

   Akademski kalendar

   Raspored


ZNANJE I RAZUMIJEVANJE

 • iz područja društvenih, tehničkih i informatičkih znanosti za razumijevanje ključnih problema zaštite na radu
 • iz stručnih tehničkih kolegija primijenjenih iz područja zaštite na radu
 • iz područja civilne zaštite za uključivanje u akcije zaštite i spašavanja stanovništva i materijalnih dobara
 • primjena načela i pravila za siguran rad u području zaštite na radu

 

PRIMJENA I ANALIZA

 • stečenih znanja u analizi ozljeda na radu i svih drugih istraživanja
 • stečenih znanja u operativnom vođenju sustava zaštite na radu
 • stečenih znanja za kvalitativno osposobljavanje radnika iz područja zaštite na radu
 • provođenje zdravstvenih pregleda radnika na temelju definiranih uvjeta rada


PRAKTIČNE VJEŠTINE

 • korištenje računalne tehnologije
 • izrada analize i izvješća informacija za potrebe poslodavca
 • vođenje evidencija, obrazaca i dokumentacije shodno zakonskim propisima
 • odabir i primjena odgovarajućih metoda za osposobljavanje
 • sudjelovanje i koordinacija u izradi procjene rizika


KOMPLEMENTARNE VJEŠTINE

 • sposobnost samostalnog rada u koordinaciji i organizaciji zaštiti na radu
 • sposobnost primjene različitih oblika komunikacija
 • istraživanje u području zaštite na radu i publiciranje radova
 • sposobnost obavljana samostalnog rada kroz vlastitu tvrtku

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE

 • iz područja društvenih, tehničkih i informatičkih znanosti za razumijevanje ključnih problema zaštite od požara
 • iz stručnih tehničkih kolegija primijenjenih iz područja zaštite od požara
 • primjena načela i pravila za siguran rad u području zaštite od požara
 • iz područja rukovođenja akcijama zaštite i spašavanja od požara, poplava, prometnih nesreća

PRIMJENA I ANALIZA

 • stečenih znanja u organizaciji i vođenju akcija u području zaštite od požara
 • stečenih znanja za provođenje evakuacije na ugroženim područjima
 • stečenih znanja za stalno osposobljavanje i edukaciju svih vatrogasnih postrojbi, DVD, građanstva
 • stečenih znanja za uključivanje u šire akcije zaštite i spašavanja određene od nadležnih državnih organa

PRAKTIČNE VJEŠTINE

 • korištenje cjelokupne opreme, sredstava i uređaja koji se koriste u intervencijama
 • izrada neophodne dokumentacije za svaku intervenciju
 • provjera i održavanje postojeće opreme, sredstava i uređaja
 • čitanje karata i orijentacija na terenu
 • korištenje računalne opreme i svih drugih sredstava komunikacije

KOMPLEMENTARNE VJEŠTINE

 • sposobnost samostalnog rada u funkciji zapovijedanja i provođenja aktivnosti u području zaštite od požara
 • sposobnost primjene različitih oblika komunikacije
 • svijest i spremnost za uključivanje u cjeloživotno obrazovanje
 • istraživanje u području zaštite od požara i publiciranje radova