Opcije pristupačnosti Pristupačnost

 

Veleučilište u Karlovcu osnovano je 16. travnja 1997. godine. Danas ima oko 2500 studenata i 47 članova akademskog osoblja.

Osnovni strateški ciljevi Veleučilišta u Karlovcu su:

- Unaprjeđenje i razvoj studijskih programa i programa cjeloživotnog obrazovanja,

- Razvoj znanstvenih i stručnih istraživanja,

- Jačanje ljudskih potencijala te uređenje i opremanje prostornih kapaciteta,

- Jačanje tuzemne i inozemne suradnje s visokoškolskim i znanstvenim institucijama,gospodarstvom i društvenom zajednicom,

- Uključivanje u europski obrazovni, stručni i znanstveno-istraživački prostor.

• Veleučilište u Karlovcu je organizirano po odjelima koji studentima pružaju mogućnost studiranja i usavršavanje na različitim područjima.

• Veleučilište u Karlovcu izvodi 8 preddiplomskih stručnih studija čiji programi traju 6 semestara tj. 3 godine, te 3 diplomska stručna studija čiji programi traju četiri semestra, tj. 2 godine.

• Stručno znanje i usavršavanje Veleučilište u Karlovcu pruža programima lovstva i zaštite prirode, mehatronike, prehrambene tehnologije, sestrinstva, sigurnosti i zaštite, strojarstva, tekstilstva te ugostiteljstva.

• Veleučilište u Karlovcu je programe uskladilo s Bolonjskom deklaracijom kojom su svi nastavni planovi i programi u potpunosti usklađeni s Bolonjskim načelima. Svi programi Veleučilišta u Karlovcu usklađeni su sustavom ECTS-a.

• Jedan od temeljnih strateških ciljeva Veleučilišta u Karlovcu je uključivanje u europski obrazovni, stručni i znanstveno-istraživački prostor.

• Sa ciljem potpore i razvoja međunarodne suradnje, u okviru Veleučilišta u Karlovcu, oformljeno je Povjerenstvo za međunarodnu suradnju u kojem djeluje 6 članova. Glavne aktivnosti Povjerenstva su produbljivanje suradnje s institucijama u stranim zemljama sa ciljem razmjene studenata i osoblja, jačanje suradnje sa poduzećima sa ciljem pružanja praktičnih znanja studentima i razvoja primijenjenih istraživanja za nastavno osoblje, te razvijanje projekata na nacionalnoj, bilateralnoj, europskoj i svjetskoj razini.

• U okviru Ureda za međunarodnu suradnju određena je Erasmus koordinatorica i osoblje koje pomaže prilikom razmjene te pruža sve informacije oko izvora sredstava za mobilnost studenata, profesora i osoblja. Promocija Erasmus aktivnosti na Veleučilištu u Karlovcu formirana je na nivou Veleučilišta te djeluje na svim odjelima.

 • Sva tijela Veleučilišta u Karlovcu podržavaju aktivnosti ulaska u Erasmus program prenoseći studentima i osoblju kvalitetne informacije, na taj način potičući Erasmus mobilnost. Druge detaljne informacije nalazit će se na web stranici Veleučilišta u Karlovcu, preciznije na stranicama međunarodne suradnje. Na web stranici Veleučilišta u Karlovcu biti će objavljena Erasmus University Charter i Erasmus Policy Statement. Organizirat će se događanja kojima se promoviraju prilike za studente i osoblje. Također će se organizirati i info dani kojima će se svim studentima i stručnom osoblju pružiti odgovori na eventualne nejasnoće.

• Osnovni strateški prioritet Veleučilišta u Karlovcu je uz unaprjeđenje programa cjeloživotnog obrazovanja, intenziviranje svih oblika međunarodne suradnje. Veleučilište u Karlovcu ima ostvarenu suradnju s nekoliko institucija iz zemalja EU, s četiri institucije iz Slovenije te jednom institucijom iz Velike Britanije, nadalje, ugovor o suradnji je sklopljen i s institutom iz Argentine, dva ugovora o suradnji su sklopljena s dvije institucije iz Bosne i Hercegovine, te četiri ugovora s institucijama iz Srbije. Sklopljeni ugovori se baziraju na zajedničkim akademskim interesima u području obrazovanja, istraživanja i tehnološkog razvoja.

 • Uz podršku Grada Karlovca, kao studentskog i turističkog grada, Veleučilište u Karlovcu osigurava akademski duh koji se temelji na spolnoj, rasnoj i socijalnoj ravnopravnosti i uvažavanju. Svaki oblik ponašanja koji narušava bilo koji oblik ravnopravnosti strogo je kažnjiv prema Veleučilišnom etičkom kodeksu.

• Na Veleučilištu u Karlovcu osigurani su tehnički i drugi uvjeti za studiranje osoba s invaliditetom, kao i za rad nastavnog osoblja s invaliditetom.

• Kao podrška visokoj kvaliteti nastavnih i ostalih aktivnosti, Veleučilište u Karlovcu je organiziralo Odbor za kvalitetu koji je uveo ISO standard 9001.

• Trenutno je u planu izgradnja studentskog kampusa te izgradnja novih nastavnih kapaciteta kroz projekt „Atrij znanja“.

• Pri Veleučilištu u Karlovcu djeluje organizirani Studentski centar, koji posredno ili neposredno kroz segmente prehrane i smještaja, privremenog i povremenog zapošljavanja te kulture i športa provodi svoju djelatnost. Studentski zbor će prihvatiti strane studente kao svoje ravnopravne članove i pomoći njihovoj adaptaciji na Veleučilištu u Karlovcu. Stranom studentu bit će pružene sve potrebne informacije vezane uz smještaj, osiguranje, studentske programe, strani jezik. Stranom studentu omogućit će se što ugodniji boravak i kvalitetna integracija u zajednicu u koju je pristigao.