Opcije pristupačnosti Pristupačnost

 

Novi studij od 2024./2025.

1. semestar
Anatomija i fiziologija životinja I
Opća biologija
Primjena računala
Osnove geoinformacijskih sustava
Primjenjena kemija
Mamalogija
Statistika
Tjelesna i zdravstvena kultura (1/4)
2. semestar
Anatomija i fiziologija životinja II
Ornitologija
Proizvodnja hrane i hranidba divljači 
Opća ekologija 
Vještine komuniciranja
Geobotanika i stanišni tipovi
Uzgoj i uređivanje šuma
Tjelesna i zdravstvena kultura (2/4)

3. semestar

Ekologija kopnenih voda

Gospodarenje i uzgoj krupne divljači

Invazivne vrste i njihova kontrola

Tehničko uređivanje lovišta i posjetiteljska infrastruktura

Bolesti divljih životinja I

Pravni propisi, postupanja i nadležnosti

Lovljenje divljači i lovačka kultura

Tjelesna i zdravstvena kultura (3/4)

Engleski jezik (izborni)

Njemački jezik (izborni)

4. semestar

Bolesti divljih životinja II

Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom

Planiranje u lovstvu

Odgovorni turizam

Konzervacijska biologija

Tjelesna i zdravstvena kultura (4/4)

Engleski jezik (izborni)

Njemački jezik (izborni)

Lovna kinologija (izborni)

Ugroženi staništni tipovi NATURA 2000 (izborni)

Monitoring herpetofaune (izborni)

Lovačko oružje (izborni)

Neinvazivne metode istraživanja divljih životinja (izborni)

5. semestar

Gospodarenje i uzgoj sitne divljači

Protupožarna zaštita u prirodi

Upravljanje zaštićenim područjima

Ocjenjivanje trofeja divljači

Interpretacija i turističko vođenje 

Osnove ekologije mora (izborni)

Manipulativni zahvati na divljim životinjama (izborni)

Monitoring riba(izborni) 

Sokolarenje (izborni)

Restauracija i revitalizacija staništa (izborni)

6. semestar

Stručna praksa

Završni rad

 


Ispis predmeta

1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Pintur, K.
45
15P+30PK
1
2.0
Štedul, I.
30
15P+15A
1
5.0
Popović, N.
60
30P+15PK+15T
1
4.0
Halambek, J.
45
15P+30L
1
2.0
Halmi, L.
30
15P+10A+5S
1
3.0
Stančić, A.
45
15P+30PK
1
5.0
Slijepčević, V.
60
30P+10PK+20T
1
3.0
Vrbek, B.; Dumić, T.
45
30P+5L+10T
1
ECTS Strani jezik I
=> Izbor između dva strana jezika - Lovstvo, 1.godina, izvanredni (1.semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
0.0
Erdeljac, N.; Rujevčan, D.
30
15P+15SJ
1
0.0
Sobo, K.
30
15P+15SJ
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Pintur, K.
45
15P+30PK
2
4.0
Ožura, M.
60
30P+30T
2
5.0
Mesić, Z.
60
30P+30T
2
4.0
Cindrić, I.
45
15P+30L
2
3.0
Slijepčević, V.
45
15P+10PK+20T
2
4.0
Dumić, T.
45
30P+15A
2
2.0
Štedul, I.
30
15P+15A
2
3.0
Ožura, M.
45
15P+10L+20T
2
ECTS Strani jezik I
=> Izbor između dva strana jezika - Lovstvo, 1.godina, izvanredni (2.semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Erdeljac, N.; Rujevčan, D.
30
15P+15SJ
2
4.0
Sobo, K.
30
15P+15SJ
2
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Pintur, K.
45
15P+15A+5L+10T
3
5.0
Dumić, T.
60
30P+30A
3
2.0
Dumić, T.
30
30K
3
4.0
Ožura, M.
45
15P+30T
3
3.0
Primužak, A.
45
30P+15A
3
6.0
Pintur, K.; Dumić, T.
75
30P+45T
3
4.0
Zavadlav, S.
45
30P+10T+5S
3
ECTS Strani jezik II
=> Izbor između dva strana jezika - Lovstvo, 2.god. (III.semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Erdeljac, N.
30
15P+15SJ
3
2.0
Sobo, K.
30
15P+15SJ
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Pintur, K.
60
30P+15A+5L+10T
4
3.0
Budor, I.; Dumić, T.
45
15P+30T
4
5.0
Budor, I.; Dumić, T.
60
60P
4
6.0
Dumić, T.
75
30P+45T
4
5.0
Mesić, Z.
75
30P+45T
4
ECTS Izborni kolegij I
=> Izbor dva od ponuđenih četiri izborna kolegija- LV- IZV
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Ofner, A.
30
15P+10A+5T
4
2.0
Dumić, T.; Fabijanić, N.
30
15P+10A+5T
4
2.0
Slijepčević, V.
30
15P+10A+5T
4
2.0
Mesić, Z.
30
15P+10A+5T
4
ECTS Strani jezik II
=> Izbor između dva strana jezika - Lovstvo, 2.god. (IV.semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Erdeljac, N.
30
15P+15SJ
4
2.0
Sobo, K.
30
15P+15SJ
4
5. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Marković, B.
30
15P+15T
5
4.0
Dumić, T.
45
15P+30PK
5
4.0
Birkić, D.
60
30P+20A+5PK+5T
5
4.0
Ožura, M.
60
30P+20A+10T
5
6.0
Mesić, Z.
90
45P+45T
5
6.0
Pintur, K.
75
30P+45T
5
ECTS Izborni kolegij II
=> Izbor između tri ponuđena kolegija Lovstvo
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Čović, B.
15
15P
5
2.0
Tadić, Z.
15
15P
5
2.0
Slijepčević, V.
15
15T
5
6. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
20.0
Pintur, K.
240
240T
6
10.0
Dumić, T.
150
150A
6
1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Pintur, K.
45
15P+30PK
1
2.0
Štedul, I.
30
15P+15A
1
5.0
Popović, N.
60
30P+15PK+15T
1
4.0
Halambek, J.
45
15P+30L
1
2.0
Halmi, L.
30
15P+10A+5S
1
3.0
Stančić, A.
45
15P+30PK
1
5.0
Slijepčević, V.
60
30P+10PK+20T
1
3.0
Vrbek, B.; Dumić, T.
45
30P+5L+10T
1
ECTS Strani jezik I
=> Izbor između dva strana jezika - Lovstvo, 1.godina, izvanredni (1.semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
0.0
Erdeljac, N.; Rujevčan, D.
30
15P+15SJ
1
0.0
Sobo, K.
30
15P+15SJ
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Pintur, K.
45
15P+30PK
2
4.0
Ožura, M.
60
30P+30T
2
5.0
Mesić, Z.
60
30P+30T
2
4.0
Cindrić, I.
45
15P+30L
2
3.0
Slijepčević, V.
45
15P+10PK+20T
2
4.0
Dumić, T.
45
30P+15A
2
2.0
Štedul, I.
30
15P+15A
2
3.0
Ožura, M.
45
15P+10L+20T
2
ECTS Strani jezik I
=> Izbor između dva strana jezika - Lovstvo, 1.godina, izvanredni (2.semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Erdeljac, N.; Rujevčan, D.
30
15P+15SJ
2
4.0
Sobo, K.
30
15P+15SJ
2
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Pintur, K.
45
15P+15A+5L+10T
3
5.0
Dumić, T.
60
30P+30A
3
2.0
Dumić, T.
30
30K
3
4.0
Ožura, M.
45
15P+30T
3
3.0
Primužak, A.
45
30P+15A
3
6.0
Pintur, K.; Dumić, T.
75
30P+45T
3
4.0
Zavadlav, S.
45
30P+10T+5S
3
ECTS Strani jezik II
=> Izbor između dva strana jezika - Lovstvo, 2.god. (III.semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Erdeljac, N.
30
15P+15SJ
3
2.0
Sobo, K.
30
15P+15SJ
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Pintur, K.
60
30P+15A+5L+10T
4
3.0
Budor, I.; Dumić, T.
45
15P+30T
4
5.0
Budor, I.; Dumić, T.
60
60P
4
6.0
Dumić, T.
75
30P+45T
4
5.0
Mesić, Z.
75
30P+45T
4
ECTS Izborni kolegij I
=> Izbor dva od ponuđenih četiri izborna kolegija- LV- IZV
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Ofner, A.
30
15P+10A+5T
4
2.0
Dumić, T.; Fabijanić, N.
30
15P+10A+5T
4
2.0
Slijepčević, V.
30
15P+10A+5T
4
2.0
Mesić, Z.
30
15P+10A+5T
4
ECTS Strani jezik II
=> Izbor između dva strana jezika - Lovstvo, 2.god. (IV.semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Erdeljac, N.
30
15P+15SJ
4
2.0
Sobo, K.
30
15P+15SJ
4
5. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Marković, B.
30
15P+15T
5
4.0
Dumić, T.
45
15P+30PK
5
4.0
Birkić, D.
60
30P+20A+5PK+5T
5
4.0
Ožura, M.
60
30P+20A+10T
5
6.0
Mesić, Z.
90
45P+45T
5
6.0
Pintur, K.
75
30P+45T
5
ECTS Izborni kolegij II
=> Izbor između tri ponuđena kolegija Lovstvo
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Čović, B.
15
15P
5
2.0
Tadić, Z.
15
15P
5
2.0
Slijepčević, V.
15
15T
5
6. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
20.0
Pintur, K.
240
240T
6
10.0
Dumić, T.
150
150A
6

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Syllabi