Opcije pristupačnosti Pristupačnost

 

Svrha mobilnosti

 • Održavanje nastave
 • Stjecanje novih znanja i iskustava za studente koji ne sudjeluju u programima mobilnosti
 • Razmjena iskustava iz područja metodike nastave
 • Poticanje visokih učilišta na povećanje broja kolegija i obogaćivanje njihova sadržaja
 • Stručno usavršavanje
 • Stjecanje novih znanja i vještina koje su bitne za obavljanje aktivnosti na postojećem radnom mjestu

 

Obveze djelatnika prije odlaska u inozemstvo

Prije odlaska nastavno i nenastavno osoblje sa Veleučilištem u Karlovcu potpisuju Ugovor o dodjeli financijske potpore kojim se uređuju međusobna prava i obveze.

Nastavno i nenastavno osoblje prije početka mobilnosti treba sastaviti nastavni plan odnosno plan rada koji odobrava matično visoko učilište i ustanova u inozemstvu.

 

Obveze djelatnika po povratku iz inozemstva

Djelatnici su nakon povratka s inozemne ustanove dužni svojem matičnom učilištu dostaviti sljedeće dokumente:

 • završno izvješće (prema obrascu matične ustanove)
 • potvrdu inozemne ustanove iz koje se vidi točna dužina boravka
 • originalnu putnu dokumentaciju.

Obveze djelatnika prije odlaska u inozemstvo

Prije odlaska nastavno i nenastavno osoblje sa Veleučilištem u Karlovcu potpisuju Ugovor o dodjeli financijske potpore kojim se uređuju međusobna prava i obveze.

Nastavno i nenastavno osoblje prije početka mobilnosti treba sastaviti nastavni plan odnosno plan rada koji odobrava matično visoko učilište i ustanova u inozemstvu.


Obveze djelatnika po povratku iz inozemstva

Djelatnici su nakon povratka s inozemne ustanove dužni svojem matičnom učilištu dostaviti sljedeće dokumente:

 •     završno izvješće (prema obrascu matične ustanove)
 •     potvrdu inozemne ustanove iz koje se vidi točna dužina boravka
 •     originalnu putnu dokumentaciju