Opcije pristupačnosti Pristupačnost

 

Pročelnica odjela:

   mr. sc. Marina Tevčić, v. pred.

  marina.tevcic@vuka.hr 

 

Studiji koji se izvode na odjelu:

Stručni prijediplomski studij

   Mehatronika

   Strojarstvo

 

Stručni diplomski studij

   Strojarstvo

 


Strojarski odjel

Viši predavač

v. pred.
 
v. pred. dr. sc.
 
v. pred. dr. sc.
 
v. pred.
 
v. pred. mr. sc.
kabinet 115, Strojarski odjel, Ivana Meštrovića 10
v. pred. mr. sc.
Meštrovićeva 10, soba 109

Predavač

pred. dr. sc.
I. Meštrovića 10, soba 110
pred. dr. sc.
 
M001
pred.
 
I.Meštrovića 10, soba 110

Profesor stručnog studija

prof. struč. stud. dr. sc.
114 (I. MEŠTROVIĆA 10)
prof. struč. stud. dr. sc.
 
prof. struč. stud. dr. sc.
 

Profesor stručnog studija u trajnom izboru

prof. struč. stud. dr. sc.
 
prof. struč. stud. dr. sc.
 
prof. struč. stud. dr. sc.
 

OSTALI