Opcije pristupačnosti Pristupačnost

 

Sjedište Veleučilišta u Karlovcu, Trg J. J. Strossmayera 9, Karlovac

 

003 – Laboratorij za hidrauliku i pneumatiku
004, 005, 006 – Strojarski laboratoriji
007/008 – Laboratorij za biologiju i mikrobiologiju
009 – Praktikum za anatomiju
010 – Laboratorij za elektrotehniku i elektroniku
014 – Laboratorij za konstrukcije i projektiranje energetskih, procesnih i ekoloških postrojenja
018 – Laboratorij za mlijeko i mliječne proizvode
017 – Laboratorij u sklopu projekta „Pročišćavanje vode i dobivanje energije korištenjem novih kompozitnih materijala uz sunčevo zračenje”
024 – Kabinet nastavnika – Goran Šarić

 

PRVI KAT 

117 – Računovodstvo
118 – Ured za međunarodnu suradnju i projekte
KABINETI NASTAVNIKA:
101 – Dubravka Krivačić
106 – Lahorka Halmi, Ivana Varičak, Silvija Vitner Marković
107 – Sonja Eterović, Katica Sobo
112 – Mateja Petračić, Davorka Rujevčan
113 – Ines Cindrić, Jasna Halambek
115 – Bojan Matijević, Sandra Zavadlav
120 – Damir Jelić, Ivana Varičak
122 – Draženka Birkić, Andreja Primužak

 

 

220 – Ured za karijerno savjetovanje i podršku studentima – Majda Šavor
PREDAVAONICE:
209 – Kabinet botanike i tloznanstva (Predavaonica 5/2)
215 – Kabinet komparativne anatomije, biologije i trofeistike
KABINETI NASTAVNIKA:
212 – Mirjana Cibulka, Nela Erdeljac, Maja Mikulec Rogić
214 – Tomislav Dumić, Krunoslav Pintur
216 – Marko Ožura, Vedran Slijepčević
218 – Lidija Jakšić, Snježana Kirin
219 – Kabinet za vanjske suradnike
221 – Slaven Lulić, Ivan Štedul
222 – Zvonimir Matusinović, Igor Peternel
223 – Kabinet sestrinstva

 

 

 

KABINETI NASTAVNIKA:
311 – Marijana Blažić, Elizabeta Zandona
312 – Tihana Cegur Radović, Nikolina Smajla
314 – Marinela Vulić, Manuela Žakula
315 – Denis Kotarski, Damir Kralj
316 – Zrinka Mesić, Nina Popović