Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Projekti

Naziv projekta: VELESTEM
Opis: Glavni cilj programa je povećati zanimanje za STEM među djecom i mladima (uključujući i studente) te osigurati veći interes mladih za znanstvena istraživanja u STEM području. Cilj ovogodišnjeg programa je povećati zanimanje za zaštitu prirode i okoliša te približavanje ovih tema kroz STEM širokoj publici: od vrtića do studenata i odraslih. Poticanje uključivanja visokomotivirane djece za STEM u specijalizirane programe edukacije. Program se je sastojao od serije predavanja u večernjim satima za srednjoškolce, studente i javnost, dok je za učenike i predškolsku dob provedena interaktivna radionica kojom se potiče aktivno sudjelovanje učenika i djece.
Nositelj projekta: Veleučilište u Karlovcu
Partneri projekta: N/P
Vrijednost projekta: 19.800,00 HRK
Izvor financiranja: MZO-program popularizacije znanosti za 2021.g.
Status projekta: Završen
Početak projekta: 01.02.2021.
Kraj projekta: 31.12.2021.
Odricanje od odgovornosti: Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Veleučilišta u Karlovcu.
Naziv projekta: Izvedba radova-Sanacija nestabilnih dijelova građevine Bosanskog magazina u cilju vraćanja u stanje prije potresa FSEU.2022.MZO.063
Opis: Izrada elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije za sanaciju i uklanjanje oštećenja na zgradi i sanaciju i popravak nekonstrukcijskih elemenata i nosive konstrukcije, saniranje pukotina na nosivim zidovima, nadvojima i vijencima na zgradi Bosanskog magazina.
Nositelj projekta: Veleučilište u Karlovcu
Partneri projekta: N/P
Vrijednost projekta: 2.017.500,00 HRK
Izvor financiranja: Fond solidarnosti EU-MZO
Status projekta: U provedbi
Početak projekta: 28.12.2020.
Kraj projekta: 15.05.2023.
Odricanje od odgovornosti: Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Veleučilišta u Karlovcu
Naziv projekta: Vraćanje dijela objekta „Oružane” u stanje prije potresa, FSEU.2022.MZO.045
Opis: Razgradnja nestabilnih dijelova građevine, Postavljanje privremene konstrukcije/skele i ostala sredstva za sprječavanje daljnjeg urušavanja te zaštitu ljudi i građevina, Postavljanje privremene konstrukcije/skele i ostala sredstva za zaštitu in situ vrijednih arhitektonskih i stilsko-dekorativnih elemenata građevine, te opreme i inventara, Interventni zahvati u neposrednom okruženju građevine, Sanacija ili zamjena oštećene stolarije i bravarije, Završni radovi, Sanacija infrastrukturnih vodova plina, vode, kanalizacije, električne energije, telekomunikacija i drugih specifičnih instalacija koje se koriste u redovitoj upotrebi zgrade, Izrada i montaža specifične povijesne ili umjetničke dekoracije i plastike uništene potresom u zgradi i na njenom oplošju, Popravak okoliša oštećenog potresom
Nositelj projekta: Veleučilište u Karlovcu
Partneri projekta: N/P
Vrijednost projekta: 940.552,19 HRK
Izvor financiranja: Fond solidarnosti EU-MZO
Status projekta: U provedbi
Početak projekta: 28.12.2020.
Kraj projekta: 15.05.2023.
Odricanje od odgovornosti: Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Veleučilišta u Karlovcu

 

Naziv projekta: Alati za iskustveno učenje za stjecanje kompetencija SMART opskrbnog lanca - SMARTER
Opis: SMARTER razvija kompetencije znanja o pametnom lancu opskrbe, kao i transverzalne vještine kroz aplikacije iskustvenog učenja. 7 sveučilišta i veleučilišta iz Španjolske, Austrije, Irske, Finske, Hrvatske, Rumunjske i Argentine, kao i 2 organizacije za poslovni razvoj isporučit će digitalni materijal za učenje, inovacije stvorene u suradnji industrijama i visokim učilištima, kao i alate za formativno ocjenjivanje za metode održivog učenja koje ostvaruju načelo internacionalizacije kod kuće. Studenti će provesti analizu jaza u digitalnoj zrelosti unutar ciljnih poduzeća kako bi stvorili okvir za temeljnu aktivnost učenja - SMARTER Student Challenge. Radni paketi pripremit će pametan protok materijala, novca i informacija za podršku studentskim izazovima korištenjem simulacija, igri, webinara i online radionica.
Nositelj projekta: Satakunnan Ammattikorkeakoulu Oy (Finska)
Partneri projekta: Veleučilište u Karlovcu (Hrvatska), Institute of Technology Carlow (Irska), National Design Innovation Hub DAC (Irska), Universidad de Valladolid (Španjolska), Fundación Parque Científico Universidad de Valladolid (Španjolska), Fachhochschule Vorarlberg GMBH (Austrija), Universitatea Transilvania din Brasov (Rumunjska), Universidad Nacional del Litoral (Argentina)
Vrijednost projekta: 400.000,00 EUR
Izvor financiranja: KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education
Status projekta: U provedbi
Početak projekta: 01.12.2022.
Kraj projekta: 30.11.2025.
Odricanje od odgovornosti: Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Veleučilišta u Karlovcu.
Naziv projekta: Primjeri dobre poljoprivredne i industrijske prakse - INCHEER
Opis: Projekt INCHEER ima za cilj unapređenje praktičnog znanja i poboljšanje stručnih vještina kroz studentske posjete prehrambenim industrijama. Povezivanjem smjerova Prerade mlijeka i Pivarstva na Veleučilištu u Karlovcu studenti će proširiti svoje znanje i dobiti uvid u ostale srodne vrste tehnologija s kojima se nisu imali prilike susresti. Poljoprivrednom i industrijskom praksom, studenti 2. i 3. godine studija Prehrambene tehnologije mogu bolje razumjeti tehnologiju i procese velikih industrija na području Hrvatske, ali i šire.
Nositelj projekta: Veleučilište u Karlovcu (Studentski zbor Veleučilišta u Karlovcu)
Partneri projekta: /
Vrijednost projekta: 20.000,00 HRK
Izvor financiranja: Studentski centar Karlovac
Status projekta: U provedbi
Početak projekta: 01.02.2023.
Kraj projekta: 20.09.2023.
Odricanje od odgovornosti: Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Veleučilišta u Karlovcu.
Naziv projekta: AgriNext - Inkubator poljoprivredne i ruralne izvrsnosti i platforma za razmjenu kompetencija
Opis: AgriNext, ili poljoprivredna i ruralna izvrsnost, je inkubator i platforma za razmjenu kompetencija Erasmus+ projekta čiji je cilj stvoriti okruženje za učenje kao odgovor na potražnju vještina na tržištu rada u području poljoprivrede. Kroz projekt planirana je izgradnja poduzetničkog inkubatora AgriNext, osnovanog u tri zemlje – Sloveniji, Hrvatskoj i Španjolskoj; razvoj platforme AgriNext za izvrsnost ruralnih područja, stvaranje virtualnog okruženja za interakciju, demonstraciju, razvoj i individualizaciju; pružanje potpore potrebne za trajna poboljšanja za multifunkcionalno strukovno obrazovanje i osposobljavanje u poljoprivredi za poticanje izvrsnosti i zelenih radnih mjesta u ruralnim područjima; internetsko osposobljavanje pružatelja usluga usmjeravanja za uporabu novog modela usluga usmjeravanja; internetsko osposobljavanje nastavnika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja za fleksibilne procese učenja; prijedlozi fleksibilizacije strukovnog obrazovanja i osposobljavanja; te zeleni posao = posao iz snova proizvodnja video foršpana.
Nositelj projekta: Biotehnički center Naklo (Slovenija)
Partneri projekta: Veleučilište u Karlovcu (Hrvatska), Skink (Hrvatska), On Projects Advising SL, Coag Jaen (Španjolska), Union de Agricultores y Ganaderos Jovenes Agricultores de Jaen, Consejeria de Educacion - Junta de Andalucia - COAG (Španjolska), Instituto De Educacion Secundaria Galileo Galilei (Španjolska), Arctur (Slovenija), Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj, Z.O.O (Slovenija), Institut Republike Slovenije za strukovno obrazovanje i osposobljavanje i tehnologiju (Slovenija), Sveučilište Shannon: Midlands Midwest (Irska).
Vrijednost projekta: 2.553,260,00 EUR
Izvor financiranja: ERASMUS-AG-LS
Status projekta: U provedbi
Početak projekta: 01.06.2022.
Kraj projekta: 01.06.2026.
Odricanje od odgovornosti: Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Veleučilišta u Karlovcu.
Internet stranice projekta: https://www.agrinext-project.eu/
Naziv projekta: Hitne mjere sanacije – izmjena i dopuna projektno tehničke dokumentacije za zgradu Oružane zbog oštećenja uzrokovanih potresom – grupa 1, oznaka FSEU.2022.MZO.043.
Opis: Opis projekta: Serija potresa koja je 28. i 29. prosinca 2020. godine pogodila Grad Zagreb, Krapinsko-zagorsku županiju, Zagrebačke županiju, Sisačko-moslavačke županiju, Karlovačke županiju, Varaždinsku županiju, Međimursku županije, Brodsko-posavsku županiju, Koprivničko-križevačku županiju i Bjelovarsko-bilogorsku županiju nanijela je brojna i teška oštećenja na brojnim zgradama i objektima pa tako i na onima obrazovnog i znanstvenog karaktera. Među brojnim pogođenim zgradama našla se i zgrada Oružane u gradu Karlovcu koja je sjedište budućih regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju. Znatna oštećenja prijetila su urušavanjem krovne konstrukcije i urušavanjem dijela konstrukcije zidova, što je predstavljalo neposrednu opasnost za prolaznike, vozila i susjedne građevine. Iz navedenih razloga bilo je potrebno poduzeti hitne mjere sanacije za cijelu zgradu kako bi se spriječilo daljnje urušavanje i nastanak sekundarnih oštećenja. Hitne mjere sanacije izvedene su na način da se gotovo u potpunosti uklonila postojeća građevina. Dio građevine uklonio se do razine stropne ploče prizemlja, a dio u cijelosti do razine temelja, što nije odgovaralo postojećoj projektno – tehničkoj dokumentaciji za rekonstrukciju samog objekta. Iz navedenog razloga bilo je nužno napraviti izmjene i dopune postojeće projektno – tehničke dokumentacije za čitavu zgradu, a time i za potkrovlje u vlasništvu Veleučilišta u Karlovcu, te ih uskladiti sa trenutnim stanjem objekta i njegovom budućom rekonstrukcijom.
Nositelj projekta: Veleučilište u Karlovcu
Partneri projekta: N/P
Vrijednost projekta: 232.000,00 HRK
Izvor financiranja: Fond solidarnosti EU-MZO
Status projekta: U provedbi
Početak projekta: 28.12.2020.
Kraj projekta: 15.05.2023.
Odricanje od odgovornosti: Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Veleučilišta u Karlovcu. Provedba projektnih aktivnosti je završena prije planiranog roka. U tijeku je obrada završnog izjvešća.
Internet stranice projekta: https://www.ra-kazup.hr/izmjena-i-dopuna-projektno-tehnicke-dokumentacije-za-zgradu-oruzane-zbog-ostecenja-uzrokovanih-potresom/
Naziv projekta: RaSTEM - Radna Akcija: STEM
Opis: Svrha projekta Radna akcija: STEM (raSTEM) je osvijestiti javnost o važnosti edukacije iz STEM područja te podići razinu prirodoznanstvene pismenosti kod djece i mladih. STEM je okosnica razvoja gospodarstva ali i društva u cjelini. Rast gospodarstva treba se temeljiti na inovacijama i znanju, a kako bi do inovacija uopće moglo doći, potrebno je kroz edukaciju izazvati kod djece i mladih interes za znanost i tako odgojiti nove generacije STEM stručnjaka. Projektom se planira provedba 35 višednevnih radionica, namijenjenih vrtićima, osnovnim i srednjim školama na teritoriju Istarske, Primorsko-goranske, Karlovačke, Varaždinske i Osječko-baranjske županije. Planira se obuhvatiti 900 djece i mladih. Provedbom 10 znanstvenih sajmova obuhvatit će se preko 5.500 ljudi od čega se očekuje 15% vrtićke populacije, 55% školaraca i 30% odraslih. Projektom će se nastojati povećati znanstvena pismenost svih struktura stanovništva što dugoročno doprinosi i boljitku društva u cjelini.
Nositelj projekta: Astronomsko društvo Višnjan
Partneri projekta: Udruga Virtus, Centar tehničke kulture Rijeka, Zajednica tehničke kulture Grada Malog Lošinja, Udruga Klikeraj, Društvo Naša djeca Poreč, Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva, Sveučilište jurja Dobrile u Puli, Veleučilište u Karlovcu, Dječji vrtić Višnjan, Osnovna škola Jože Šurana Višnjan
Vrijednost projekta: 2.550.927,24 HRK
Izvor financiranja: ESF – 2.168.288,15 HRK Ured za udruge Vlade RH – 382.639,09 HRK
Status projekta: U provedbi
Početak projekta: 30.12.2021.
Kraj projekta: 30.11.2023.
Odricanje od odgovornosti: Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Veleučilišta u Karlovcu
Internet stranice projekta: https://astro.hr/projekt-rastem/
Naziv projekta: Razvoj i primjena površinskih obrada višeslojnog poda linije Divine Parquet
Opis: Cilj projekta je doprinijeti strateškoj segmentaciji poduzeća u proizvodnji prilagođenih proizvoda-uljenih podova s apliciranim UV lakovima provedbom istraživačko razvojnih aktivnosti u dijelu finalne obrade. Sama provedba projekta doprinijeti će modernizaciji i diversifikaciji u kontekstu strukturnih promjena, jer se radi na tome da se tradicionalni proizvod značajnije unaprijedi. (uvode se značajne inovacije u tradicionalni proizvod koji postoji na tržištu i ima supstitute u različitim proizvodima – podnim oblogama od drveta, kompozitnih materijala, ali i drugih materijala kojima se radi završna obrada podova)
Nositelj projekta: DRVOPROIZVOD d.d.
Partneri projekta: Veleučilište u Karlovcu
Izvor financiranja: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Status projekta: U provedbi
Početak projekta: 01.09.2020.
Kraj projekta: 31.03.2023.
Odricanje od odgovornosti: Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Veleučilišta u Karlovcu
Naziv projekta: Održivi turizam kroz društveno poduzetništvo
Opis: Cilj projekta je transferiranje postojećeg poduzeća u društveno poduzetništvo te jačanje njegovih kapaciteta, stručnih i poslovnih vještina zaposlenika i informiranje dugotrajno nezaposlenih kroz umrežavanje s visokoškolskim ustanovama, organizacijama za ruralni razvoj i jedinicama lokalne samouprave u ruralnom području.Ciljane skupine projekta su poduzeće prijavitelja koje će transformirati poslovanje u društveno poduzetništvo, zaposlenici prijavitelja koji će biti uključeni u certificirane programe izobrazbe nužne za unapređenje poslovanja i jačanje kapaciteta društvenog poduzeća te nezaposleni u ruralnim zajednicama Karlovačke i Zagrebačke županije, s naglaskom na mlade, žene i one iznad 50 godina starosti. Dugoročan utjecaj na ciljanu skupinu se ogleda kroz transferiranje postojećeg poduzeća u društveno poduzeća te njegovim jačim povezivanjem s obrazovnim programima Veleučilišta u Karlovcu, što pruža trajnu mogućnost studentima Veleučilišta za obavljanje kvalitetne stručne prakse u poduzeću koje će biti zasnovano na načelima društvenog poduzetništva. Edukacijama o društvenom poduzetništvu nezaposlenim izvanrednim studentima Veleučilišta u Karlovcu pružit će se mogućnost upoznavanja s novim oblicima zapošljavanja i samozapošljavanja u područjima bliskim njihovom obrazovanju.
Nositelj projekta: Croatia Open Land j.d.o.o.
Partneri projekta: Lokalna akcijska grupa Valis Colapis, Veleučilište u Karlovcu, Općina Kamanje
Vrijednost projekta: 1.117.518,39 kn
Izvor financiranja: Projekt je su-financiran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda
Status projekta: Završen
Početak projekta: 1.10.2020.
Kraj projekta: 1.5.2022.
Odricanje od odgovornosti: Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Veleučilišta u Karlovcu
Naziv projekta: STRuKA i TI
Opis: Projekt „STRuKA i TI“ odnosi se na rješavanje problema sustava strukovnog obrazovanja u vidu zastarjelosti standarda zanimanja i kvalifikacija,kurikuluma, programa osposobljavanja i usavršavanja odraslih i osoba s invaliditetom te opreme. Cilj projekta je uspostaviti organizacijske i programske uvjete Regionalnog centra kompetentnosti u podsektoru strojarstva u svrhu modernizacije strukovnog obrazovanja u Karlovačkoj županiji. Projektom će biti obuhvaćene tri ciljne skupine: odgojno obrazovni radnici u ustanovama za strukovno obrazovanje, učenici upisani u iste i odrasli polaznici.
Nositelj projekta: Tehnička škola Karlovac
Partneri projekta: Veleučilište u Karlovcu, Karlovačka županija, Srednja škola Slunj, Obrtnička i tehnička škola Ogulin, HEINEKEN HRVATSKA d.o.o., KELTEKS d.o.o., Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područni ured Karlovac, TTK d.o.o., ŽITOPROIZVOD d.d., HS PRODUKT d.o.o., Hrvatska gospodarska komora, LB Karlovac Plastics d.o.o., Strukovna škola Gospić, Savez udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije, Pučko otvoreno učilište Zagreb, Udruga učeničkih domova Republike Hrvatske, Ustanova za obrazovanje odraslih Praxis - učilište za praktična znanja, Tehnička škola Požega, Tehničko veleučilište u Zagrebu
Vrijednost projekta: 27.623.493,09 kn
Izvor financiranja: Projekt je su-financiran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda
Status projekta: U provedbi
Početak projekta: 26.02.2020.
Kraj projekta: 27.12.2023.
Odricanje od odgovornosti: Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Veleučilišta u Karlovcu
Naziv projekta: KaRijERA i JA
Opis: Projekt „KaRijERA i JA“ odnosi se na rješavanje problema sustava strukovnog obrazovanja u vidu zastarjelosti standarda zanimanja ikvalifikacija, kurikuluma, programa osposobljavanja i usavršavanja odraslih i osoba s invaliditetom. Cilj projekta je uspostaviti organizacijske i programske uvjete Regionalnog centra kompetentnosti u podsektoru elektrotehnike i računalstva u svrhu modernizacije strukovnog obrazovanja u Karlovačkoj županiji. Projektom će biti obuhvaćene tri ciljne skupine: odgojno obrazovni radnici u ustanovama za strukovno obrazovanje, učenici upisani u iste i odrasli polaznici.
Nositelj projekta: Tehnička škola Karlovac
Partneri projekta: Veleučilište u Karlovcu, Karlovačka županija, Srednja škola Slunj, Obrtnička i tehnička škola Ogulin, KELTEKS d.o.o., Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područni ured Karlovac, ŽITOPROIZVOD d.d., Hrvatska gospodarska komora, LB Karlovac Plastics d.o.o., Strukovna škola Gospić, Savez udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije, Pučko otvoreno učilište Zagreb, Udruga učeničkih domova Republike Hrvatske, Ustanova za obrazovanje odraslih Praxis - učilište za praktična znanja, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka, FRIGO-VE d. o. o., RI - bit d. o. o., MEP d. o. o., VENTEX d. o. o., ELEKTROCENTAR
Vrijednost projekta: 31.792.709,24 kn
Izvor financiranja: Projekt je su-financiran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda
Status projekta: U provedbi
Početak projekta: 26.02.2020.
Kraj projekta: 27.12.2023.
Odricanje od odgovornosti: Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Veleučilišta u Karlovcu
Naziv projekta: Snaga vještina - unapređenje stručne prakse na stručnim studijima Veleučilišta u Karlovcu
Opis: Ciljevi projekta su unaprijediti postojeći, razviti i provesti novi model stručne prakse na Poslovnom odjelu i Odjelu lovstva i zaštite prirode Veleučilišta u Karlovcu te uspostaviti i pokrenuti uslugu karijernog savjetovanja i podrške studentima. Novi modeli stručne prakse primijenit će se na ukupno 15 kolegija. Projektom će se znatno unaprijediti organizacijski, kadrovski i materijalni kapaciteti Veleučilišta u Karlovcu za provedbu kvalitetne stručne prakse u skladu s potrebama poslodavaca.
Nositelj projekta: Veleučilište u Karlovcu
Vrijednost projekta: 2.521.432,20 kn
Izvor financiranja: Projekt je su-financiran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda
Status projekta: Završen
Početak projekta: 9.3.2020.
Kraj projekta: 9.3.2023.
Odricanje od odgovornosti: Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Veleučilišta u Karlovcu
Naziv projekta: Pročišćavanje vode i dobivanje energije korištenjem novih kompozitnih materijala uz Sunčevo zračenje
Opis: Temeljem prepoznate potrebe za čistom vodom i energijom te vrednovanjem otpada cilj projekta je razviti inovativni sustav za pročišćavanje vode i dobivanje energije. U tu svrhu koristi se novi kompozitni materijal (NKM) na bazi poluvodičkih materijala i grafen-oksida dobivenog korištenjem otpada iz pirolize biomase, aktivan pod Sunčevim zračenjem. Dizajn reaktorskog sustava omogućava učinkovitu separaciju vodika nastalog tijekom pročišćavanja vode. Projekt doprinosi napretku stanja znanosti, jačanju razvojnih kapaciteta za potrebe gospodarstva te omogućava transfer znanja i tehnologija.
Nositelj projekta: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
Partneri projekta: Veleučilište u Karlovcu
Vrijednost projekta: 7.235.516,52 kn
Izvor financiranja: Projekt je su-financiran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Status projekta: U provedbi
Početak projekta: 20.12.2019.
Kraj projekta: 20.5.2023.
Odricanje od odgovornosti: Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Veleučilišta u Karlovcu
Naziv projekta: Istraživanje i razvoj specijaliziranih multirotornih bespilotnih letjelica
Opis: Projektom "Istraživanje i razvoj specijaliziranih multirotornih bespilotnih letjelica", partneri Veleučilište u Karlovcu i Fakultet strojarstva i brodogradnje provedbom primjenjenih istraživanja unaprijedit će sustave kojima se koriste bespilotne letjelice u misijama nadzora, prikupljanja podataka, potrage i spašavanja s ciljem povećanja efikasnosti sustava i šire upotrebe bespilotnih letjelica. Projekt traje 34 mjeseca. Mjerljivi ishodi su uređena znanstveno istraživačka infrastruktura (istraživačka i računalna oprema), 12 objavljenih znanstvenih radova, 2 patentne prijave, 3 novozaposlena mlada znanstvenika i pokrenuta zajednička spin off kompanija.
Nositelj projekta: Veleučilište u Karlovcu
Partneri projekta: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
Vrijednost projekta: 6.344.230,79 kn
Izvor financiranja: Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Status projekta: U provedbi
Početak projekta: 20.12.2019.
Kraj projekta: 20.7.2023.
Odricanje od odgovornosti: Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Veleučilišta u Karlovcu
Naziv projekta: MILK-ed: Modern and Innovative onLine-based Know-how on European Dairy processing
Opis: Projekt MILK-ed omogućiti će poljoprivrednicima pristup informacijama za usavršavanje njihovih znanja, vještina i kompetencija za uspostavljanje procesa prerade i proizvodnje mlijeka i mliječnih proizvoda na farmama, koja će biti dostupna besplatno putem Interneta. Na taj način osigurati će se održivi razvoj malih proizvođača mlijeka i mliječnih proizvoda. Glavni ciljevi projekta su omogućiti polaznicima besplatan pristup tečaju za preradu mlijeka, koji se može prepoznati kao dio formalnog ili neformalnog obrazovanja, što odgovara njihovim potrebama, omogućiti stručnjacima (nastavnicima i trenerima) razmjenu znanja i vještina na polju prerade mlijeka i proizvodnje mliječnih proizvoda, potaknuti digitalizaciju u organizacijama koje sudjeluju u projektu, te promicati ruralni razvoj i opstanak farmi poticanjem poljoprivrednika da sudjeluju u multifunkcionalnim i pomoćnim aktivnostima na farmama. Provedbom projekta planiran je razvoj obrazovne online platforme i izrada modernog inovativnog programa obrazovanja (curriculum) za preradu mlijeka koji bi na njoj bio dostupan te provedba aktivnosti učenja, podučavanja i osposobljavanja.
Nositelj projekta: Biotehnički center Naklo (Slovenia)
Partneri projekta: Veleučilište u Karlovcu (Hrvatska), Union de Agricultores y Ganaderos – Jovenes Agricultores de Jaen - COAG (Španjolska), On Project s Advising SL - OnP (Španjolska), Univerzitet u Novom Sadu - UNS (Srbija), Instituto d’Istruzione superiore Ciuffeli – Einaudi - ISIS TODI (Italija), Baltic Education Technology Institute- BETI (Litva)
Vrijednost projekta: 292.179,00 EUR
Izvor financiranja: Erasmus+/KA2/Strategic Partnerships for VET – DoI
Status projekta: Završen
Početak projekta: 01. 11. 2019.
Kraj projekta: 30. 06. 2022.
Odricanje od odgovornosti: Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Veleučilišta u Karlovcu
Naziv projekta: Modifikacija procesa zrenja sira i razvoj proizvoda na bazi sirutke – SIRENA
Logo projekta: https://sirena.vuka.hr/
Opis: Kako bi se unaprijedila proizvodnja sira i iskorištavanje sirutke te podigla konkurentnost hrvatskih proizvođača sira u okviru projekta planira se provesti istraživanje o postupcima zrenja sira u različitim uvjetima te iskorištavanje sirutke kao nusproizvoda, odnosno za proizvodnju novih proizvoda na bazi sirutke. Rezultati istraživanja (znanje i tehnologija) biti će transferirani gospodarstvenicima u Republici Hrvatskoj kroz niz zajedničkih aktivnosti.
Nositelj projekta: Veleučilište u Karlovcu
Partneri projekta: Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Vrijednost projekta: 7.213.934,01 kn
Izvor financiranja: Projekt je su-financiran sredstvima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.
Status projekta: U provedbi
Početak projekta: 20.12.2019.
Kraj projekta: 20.7.2023.
Odricanje od odgovornosti: Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Veleučilišta u Karlovcu
Naziv projekta: Zaposli se i ti
Logo projekta:
Opis: Cilj projekta je doprinijeti stvaranju i jačanju ljudskih potencijala te povećanju zapošljivosti 42 nezaposlena pripadnika ranjivih skupina i 20 učenika srednjih škola u skladu s lokalnim potrebama na tržištu rada i strateškim prioritetima kroz pripremu i provedbu 2 inovativna obrazovna programa osposobljavanja, prilagođena lokalnim prilikama te kroz učinkovitu provedbu županijskih strategija razvoja ljudskih potencijala.
Nositelj projekta: Razvojna agencija MRAV d.o.o., Kutina
Partneri projekta: Veleučilište u Karlovcu, Srednja škola Tina Ujevića-Kutina, Pučko otvoreno učilište Kutina, Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije, HZZ Područni ured Kutina i HZZ Područni ured Karlovac
Vrijednost projekta: 934.046,70 KN
Izvor financiranja: Projekt je su-financiram sredstvima iz Europskog socijalnog fonda
Status projekta: Završen
Početak projekta: 26.03.2019.
Kraj projekta: 26.09.2020.
Odricanje od odgovornosti: Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Veleučilišta u Karlovcu
Naziv projekta: Moderno obrazovanje stručnih prvostupnika/ca mehatronike usklađeno sa zahtjevima HKO-a
Logo projekta:
Opis: Cilj projekta je uskladiti obrazovanje stručnih prvostupnika/ca mehatronike sa zahtjevima HKO-a. Prvostupnici mehatronike obrazuju se u RH od 2005.g. Trenutno se programi obrazovanja izvode na pet visokih učilišta u RH, na kojoj razini ne postoji usklađenost u nazivima zanimanja, a također u nomenklaturi HZZ nije prepoznato zanimanje prvostupnik mehatronike. Uočen je problem da tržište rada nije prepoznalo ovo moderno, multidisciplinarno zanimanje. Kako se mehatroničari obrazuju prvenstveno za rad u prerađivačkoj industriji, uočena je potreba za izradom standarda zanimanja i standarda kvalifikacija koji će pomoći poslodavcima da prepoznaju kompetencije različitih razina obrazovanja, a visokim učilištima usporedivost i jasniju komunikaciju s poslodavcima. Uz navedeno, projektom će se osigurati unapređenje nastavničkih kompetencija, razvoj sustava osiguravanja kvalitete obrazovanja te modernizacija opreme za vježbovni dio nastave.
Nositelj projekta: Velečilište u Bjelovaru
Partneri projekta: Tehničko veleučilište u Zagrebu, Veleučilište u Karlovcu, Politehnika Pula, Sveučilište Sjever, HGK
Vrijednost projekta: 2.825.655,13 KN
Izvor financiranja: Projekt je su-financiran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda
Status projekta: Završen
Početak projekta: 22.03.2019.
Kraj projekta: 22.03.2021.
Odricanje od odgovornosti: Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Veleučilišta u Karlovcu
Internet stranice projekta: https://vub.hr/hko-mehatronika/
Naziv projekta: Zelena skuta - visokovrijedni prehrambeni proizvod
Opis: Ideja (Cilj) je projekta da se prikaže korištenje sirutke kao sirovine za proizvodnju albuminskog sira (sira iz sirutke) čime bi se smanjila količina biootpada u sirarskoj industriji. U ovom će se projektu koristiti sirutka koja ostane nakon cijeđenja gruša pri proizvodnji sira škripavca.
Nositelj projekta: Veleučilište u Karlovcu
Vrijednost projekta: 25.000,00 KN
Izvor financiranja: ADRIS GRUPA
Status projekta: Završen
Početak projekta: 30.10.2018.
Kraj projekta: 30.06.2019.
Odricanje od odgovornosti: Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Veleučilišta u Karlovcu
Naziv projekta: Novim vještinama do zaposlenja
Logo projekta:
Opis: Projektom "Novim vještinama do zaposlenja" osnažit će se osobne i stručne kompetencije 48 pripadnika ranjivih skupina na tržištu rada sa područja Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije, kroz uključivanje u dva nova inovativna i prilagođena programa obrazovanja odraslih: Tehnolog poduzetnik i Suradnik na izradi i provedbi EU projekata, kroz organizaciju i provedbu klubova za zapošljavanje, te drugih prilagođenih edukacija usmjerenih povećanju zapošljavanja u skladu s ciljevima lokalnih strategija razvoja ljudskih potencijala. Pripadnici ciljne skupine te članovi klubova za zapošljavanje će dodatno razviti radne, komunikacijske, socijalne i druge vještine s ciljem lakšeg uključivanja na tržište rada. Organizacija klubova za zapošljavanje je temelj za Institucionalnu održivost projekta, što će se olakšati povezivanje s poslodavcima te pokrenuti pozitivna suradnja sa lokalnim poduzetnicima i javnim institucijama. Projektni tim, vanjski suradnici i partneri na projektu će izvršiti prijenos vlastitih specifičnih znanja i znanja o poduzetništvu, tehnologiji prerade hrane, korištenju i provedbi projekata financiranih sredstvima iz EU fondova. Ovim projektom će se postići osnaživanje i motiviranje ciljne skupine, te ranjivih skupina za aktivaciju i ulazak na tržište rada. EU sredstva uložena u ovaj projekt dovest će do novih mogućnosti zapošljavanja i samozapošljavanja na tržištu rada obje županije, te će osnažiti lokalno gospodarstvo kroz sljedeće elemente: *Intervencije na tržištu rada *Promidžba i vidljivost *Upravljanje projektom i administracija Mjesto provedbe: Karlovačka i Sisačko-moslavačka županija
Nositelj projekta: Veleučilište u Karlovcu
Partneri projekta: Pučko otvoreno učilište Kutina, HZZ Karlovac, Razvojna agencija MRAV-Kutina, ZUK-Karlovac, LAG Moslavina
Vrijednost projekta: 927.959,49 HRK
Izvor financiranja: Projekt je su-financiran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda
Status projekta: Završen
Početak projekta: 14.05.2018.
Kraj projekta: 14.11.2019.
Odricanje od odgovornosti: Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Veleučilišta u Karlovcu
Naziv projekta: Atrij znanja
Logo projekta:
Opis: Projektom "Atrij znanja" poboljšat će se kapaciteti za istraživanje, razvoj i inovacije Veleučilišta u Karlovcu u području prehrambene tehnologije s naglaskom na smjer pivarstva kroz sljedeće elemente: •Rekonstrukcija zgrade Veleučilišta u Karlovcu u svrhu unaprjeđenja znanstveno istraživačke infrastrukture •Nabava i stavljanje u funkciju opreme za znanstveno istraživački rad u području prehrambene tehnologije – pivarstva •Aktivnosti organizacijske reforme znanstveno istraživačkih kapaciteta u području prehrambene tehnologije
Nositelj projekta: Veleučilište u Karlovcu
Vrijednost projekta: 39.051.385,32 HRK
Izvor financiranja: Projekt je su-financiran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Status projekta: Završen
Početak projekta: 01.06.2018.
Kraj projekta: 01.04.2021.
Odricanje od odgovornosti: Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Veleučilišta u Karlovcu
Naziv projekta: MEASURES - Upravljanje i obnova vodenih ekoloških koridora za migratorne vrste riba u dunavskom slijevu
Logo projekta:
Opis: Jesetrovke i ostale migratorne vrste riba predstavljaju povijesnu, ekonomsku i prirodnu baštinu dunavskog slijeva te su indikatori ekološkog statusa vodenih ekosustava, osobito funkcionalnosti ekoloških koridora. Njihove populacije značajno su ugrožene zbog prekomjernog izlova, onečišćenja, uništavanja staništa i prekida njihovih migracijskih putova. Potreba za njihovim očuvanjem prepoznata je na visokoj političkoj i upravljačkoj razini (EUSDR-PA 06, Biodiversity, DRBMP). Fragmentacija staništa, kao i nedostatak sveobuhvatnog znanja o dostupnim staništima za migratorne ribe te genetskoj raznolikosti, sprečavaju ponovnu uspostavu migracijskih koridora, ključnih za dugoročno očuvanje migratornih riba. Neophodne su aktivnosti obnove i usklađeno transnacionalno upravljanje ovim koridorima kao i potporno poribljavanje autohtonim vrstama u svrhu očuvanja. Projekt MEASURES će utrti put uspostavi ekoloških koridora kroz utvrđivanje ključnih staništa i pokretanje mjera očuvanja duž rijeke Dunav i njezinih glavnih pritoka. Razvit će se i testirati metodologija za kartiranje staništa migratornih riba. Bit će razvijena usklađena strategija (uključujući prioritizaciju) obnove ekoloških koridora koja će podržavati implementaciju u budućim planovima upravljanja. Predviđene su dvije pilot aktivnosti: (1) utvrđivanje i kartiranje ključnih staništa, (2) poribljavanje populacija dviju autohtonih vrsta kako bi se očuvala njihova genetska zaliha. Uspostavit će se mreža za usklađeno poribljavanje populacija ciljanih vrsta, kao i priručnik za rad uzgajališta riba. Kako bi se olakšao pristup informacijama stručnjacima, donositeljima odluka i javnosti, bit će kreiran MEASURES informacijski sustav. Zahvaljujući konkretnom doprinosu budućim nacrtima politika i planovima upravljanja (npr. planovima upravljanja riječnim sljevovima i rizicima od poplava) projektni ishodi ugradit će se u procese održivog upravljanja relevantnim lokacijama čiji je cilj obnova ekoloških koridora.
Vrijednost projekta: 2.512.931,08 EUR
Izvor financiranja: Program je su-financiran sredstvima Europske unije (ERDF, IPA, ENI).
Status projekta: Završen
Početak projekta: 01.06.2018.
Kraj projekta: 31.05.2021.
Odricanje od odgovornosti: Informacije i stajališta sadržani u ovom odjeljku internetske stranice projektnog partnera pripadaju autoru(ima) (Glavni partner i projektni partneri na Programu transnacionalne suradnje Dunav) i ne odražavaju nužno službene stavove Europske unije/Programa transnacionalne suradnje Dunav. Institucije i tijela Europske unije/ Programa transnacionalne suradnje Dunav te bilo koje druge osobe koje djeluju u njihovo ime nisu odgovorne za moguću upotrebu ovdje sadržanih informacija.
Internet stranice projekta: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/measures
Naziv projekta: Znanjem do Zvijezde – primjena društveno korisnog učenja na kulturnom nasljeđu zajednice
Opis: Udruga za društveni razvoj KA-MATRIX u partnerstvu s Veleučilištem u Karlovcu započela je provedbu projekta kojim se uvodi nova metodologija u akademsko obrazovanje. Partnerstvo je nastavak međusobne suradnje, kojom se radi na daljnjem nastavku i razvoju turističkih šetnja kroz Zvijezdu, započetih još u 2016. godini. Novina ovog nastavka suradnje bit će u stvaranju interpretacijskog plana za jedan lokalitet kao reprezent kulturne baštine u Zvijezdi te u širenju opsega provedbe društveno korisnog učenja. Provedbom projekta doprinijet će se uspostavi održivog partnerstva primjenom edukativnog programa društveno korisnog učenja u svrhu jačanja društvene odgovornosti predstavnika organizacija civilnog društva, studenata i profesora Veleučilišta u Karlovcu. Društveno korisno učenje je metoda integracije akademske nastave i društvenog djelovanja, u kojem studenti svoja znanja primjenjuju u svrhu rješavanja društvenog problema u zajednici. Tijekom provedbe projekta uspostavit će se online centar podrške, izradit će se priručnik, te provesti brojne radionice, edukacije, studijska putovanja i javne rasprave.
Nositelj projekta: Udruga za društveni razvoj KA-MATRIX
Partneri projekta: Veleučilište u Karlovcu
Vrijednost projekta: 763.224,25 kn
Izvor financiranja: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Status projekta: Završen
Početak projekta: 19.03.2018.
Kraj projekta: 18.12.2019.
Internet stranice projekta: http://ka-matrix.hr/projekti-2/
Naziv projekta: STEM revolucija u zajednici
Opis: Projekt STEM revolucija u zajednici bavi se rješavanjem problema nedovoljne suradnje između OCD-a i visokoškolskih ustanova pri uključivanju studenata u rješavanje problema u zajednici, tj. nerazvijenost modela društveno korisnog učenja (DKU). Projektom će se doprinijeti povećanju modela društveno korisnog učenja i istovremeno smanjiti problem nedovoljne digitalne pismenosti djece osnovnoškolskog uzrasta. Unaprijedit će se kapaciteti nastavnika fakulteta (11), predstavnika OCD-a (8) i studenata (40) o principima DKU te će se razviti i provesti DKU programi prijenosa STEM kompetencija za djecu u zajednici (240) u obliku aktivnosti Croatian Makers lige na području Karlovačke, međimurske i Zagrebačke županije te Grada Zagreba. Cilj projekta je razviti i provesti održive programe društveno korisnog učenja za studente tehničkih fakulteta kroz prijenos STEM kompetencija djeci osnovnoškolskog uzrasta u suradnji s organizacijama civilnog društva na području Karlovačke, Međimurske i Zagrebačke županije te Grada Zagreba.
Nositelj projekta: IRIM – Institut za razvoj i inovativnost mladih
Partneri projekta: Veleučilište u Karlovcu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Fakultet organizacije i informatike, Zajednica tehničke kulture Karlovac, Mladi informatičari Strahoninca, Institut za razvoj tržišta rada
Vrijednost projekta: 1.199.745,48 kn
Izvor financiranja: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Status projekta: Završen
Početak projekta: 19.03.2018.
Kraj projekta: 18.11.2019.
Internet stranice projekta: http://croatianmakers.hr/hr/stem-revolucija-u-zajednici/
Naziv projekta: Projekt LIFeE Lynx "Preventing the extinction of the Dinaric-SE Alpine lynx population through reinforcement and long-term conservation" unutar Programa LIFE
Nositelj projekta: Zavod za gozdove Slovenije
Partneri projekta: Veleučilište u Karlovcu (Hrvatska), Udruga Biom (Hrvatska), Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska), Association for the Biological Diversity Conservation (Rumunjska), Arma dei carabinieri - Comando Unità Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare (Italija), Zavod za gozdove Slovenije (Slovenija), Univerza v Ljubljani (Slovenija), Lovska Zveza Slovenije (Slovenija), Progetto Lince Italia (Italija), Technical university in Zvolen (Slovačka), Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (Slovenija)
Vrijednost projekta: 6.829.377,00 EUR, od čega je 113.740,00 EUR budget Veleučilišta u Karlovcu
Izvor financiranja: EU Life program za sufinanciranje projekata
Status projekta: U provedbi
Početak projekta: 01.07.2017.
Kraj projekta: 31.03.2024.
Internet stranice projekta: http://www.lifelynx.eu
https://www.facebook.com/lifelynx.hr
https://www.facebook.com/LIFELynx.eu
Naziv projekta: STAR VOICE - Karlovac public & civil partnership for citizens participation and increased transparency for the revitalisation of the old town centre Zvijezda
Nositelj projekta: Udruga KA-MATRIX
Partneri projekta: Veleučilište u Karlovcu, Fakultet političkih znanosti, Udruga Polka, Grad Karlovac
Vrijednost projekta: 150.000,00 EUR
Izvor financiranja: EU IPA 2012 - Jačanje lokalnih partnerstava za otvorenu vlast i borbu protiv korupcije u odgovornom upravljanju prirodnim resursima
Status projekta: Završen
Početak projekta: 10.11.2015.
Kraj projekta: 10.5.2016.
Naziv projekta: Cheese senses - Support to the cheese producers
Nositelj projekta: Veleučilište u Karlovcu
Partneri projekta: Prirodoslovna škola Karlovac, Zavod za zapošljavanje, Turistička zajednica Karlovačke županije, Udruga malih sirara Karlovačke županije "Korni"
Vrijednost projekta: 197.290,88 EUR
Izvor financiranja: EU IPA - komp. IV Razvoj ljudskih potencijala
Status projekta: Završen
Početak projekta: 12.02.2015.
Kraj projekta: 11.10.2016.
Naziv projekta: NAPREDAK - Regionalna proizvodnja sireva - poduzetnička vrijednost za ruralni razvitak
Nositelj projekta: Veleučilište u Karlovcu
Partneri projekta: Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma, RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO, svetovanje in razvoj, d.o.o., Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje "Nikola Šubić Zrinski", Udruga malih sirara Karlovačke županije "KORNI"
Vrijednost projekta: 204.018,50 EUR
Izvor financiranja: EU Cross Border SI HR
Status projekta: Završen
Početak projekta: 01.03.2014.
Kraj projekta: 17.03.2015.
Internet stranice projekta: http://napredak.vuka.hr
Naziv projekta: NEMORIS - Monitoring populacije euroazijskog risa u Gorskom kotaru putem fotozamki
Nositelj projekta: Veleučilište u Karlovcu
Partneri projekta: Državni zavod za zaštitu prirode
Vrijednost projekta: 30.000,00 KN
Izvor financiranja: Državni zavod za zaštitu prirode
Status projekta: Završen
Početak projekta: 01.01.2014.
Kraj projekta: 31.12.2014.
Internet stranice projekta: https://www.facebook.com/pages/Nemoris-project/530233230405788?ref=ts&fref=ts
Naziv projekta: NEMORIS - Monitoring populacije euroazijskog risa u Gorskom kotaru putem fotozamki
Nositelj projekta: Veleučilište u Karlovcu
Partneri projekta: Državni zavod za zaštitu prirode
Vrijednost projekta: 38.000,00 KN
Izvor financiranja: Državni zavod za zaštitu prirode
Status projekta: Završen
Početak projekta: 01.01.2013.
Kraj projekta: 31.12.2013.
Internet stranice projekta: https://www.facebook.com/pages/Nemoris-project/530233230405788?ref=ts&fref=ts
Naziv projekta: CENTAR ZA ODRŽIVI RAZVOJ - solarni fotonaponski sustav
Nositelj projekta: Veleučilište u Karlovcu
Vrijednost projekta: 335.359,95 KN
Izvor financiranja: Veleučilište u Karlovcu
Status projekta: Završen
Početak projekta: 09.05.2012.
Kraj projekta: 10.07.2012.
Internet stranice projekta: https://www.vuka.hr/index.php?id=538
Naziv projekta: Centralno poslužiteljsko rješenje za virtualizaciju sustava
Nositelj projekta: Veleučilište u Karlovcu
Vrijednost projekta: 441.907,50 KN
Izvor financiranja: Veleučilište u Karlovcu
Status projekta: Završen
Početak projekta: 16.04.2012.
Kraj projekta: 16.06.2012.
Naziv projekta: NEMORIS - Monitoring populacije euroazijskog risa u Gorskom kotaru putem fotozamki
Nositelj projekta: Veleučilište u Karlovcu
Partneri projekta: Državni zavod za zaštitu prirode
Vrijednost projekta: 25.000,00 KN
Izvor financiranja: Državni zavod za zaštitu prirode
Status projekta: Završen
Početak projekta: 01.01.2012.
Kraj projekta: 31.12.2012.
Internet stranice projekta: https://www.facebook.com/pages/Nemoris-project/530233230405788?ref=ts&fref=ts
Naziv projekta: Monitoring populacije sivog vuka putem fotozamki na području Sisačko moslavačke županije
Nositelj projekta: Veleučilište u Karlovcu
Partneri projekta: Stručni pilot projekt
Vrijednost projekta: 11.500,00 KN
Izvor financiranja: Državni zavod za zaštitu prirode
Status projekta: Završen
Početak projekta: 01.01.2012.
Kraj projekta: 04.01.2012.
Naziv projekta: Dizalom do ravnopravnih mogućnosti pristupa znanju
Nositelj projekta: Veleučilište u Karlovcu
Vrijednost projekta: 677.056,87 KN
Izvor financiranja: Donatori: Alstom d.o.o. , Karlovačka županija, Studentski centar Karlovac, HT d.d., PBZ d.d., Karlovačka pivovara d.o.o.
Status projekta: Završen
Početak projekta: 06.07.2011.
Kraj projekta: 11.10.2011.
Naziv projekta: NEMORIS - Monitoring populacije euroazijskog risa u Gorskom kotaru putem fotozamki
Nositelj projekta: Veleučilište u Karlovcu
Partneri projekta: Državni zavod za zaštitu prirode
Vrijednost projekta: 15.300,00 KN
Izvor financiranja: Državni zavod za zaštitu prirode
Status projekta: Završen
Početak projekta: Lipanj 2011.
Kraj projekta: 31.12.2011.
Internet stranice projekta: https://www.facebook.com/pages/Nemoris-project/530233230405788?ref=ts&fref=ts
Naziv projekta: INTREPID - Inovation technology transfer and research provision infrastructure development in Karlovac
Nositelj projekta: Veleučilište u Karlovcu
Partneri projekta: University of the West of England
Vrijednost projekta: 1.040.110,00 EUR
Izvor financiranja: EU IPA, komp. III C Ulaganje u znanost i inovacije
Status projekta: Završen
Početak projekta: 21.10.2010.
Kraj projekta: 20.04.2012.
Naziv projekta: Mogućnost revitalizacije populacije zeca običnog (Lepus europaeus Pall) na području N.P. Risnjak
Nositelj projekta: Veleučilište u Karlovcu
Vrijednost projekta: 103.000,00 KN
Izvor financiranja: N.P. Risnjak
Status projekta: Završen
Početak projekta: 22 mjeseca
Naziv projekta: Ergonomsko oblikovanje sustava radnik-namještaj-okoliš
Nositelj projekta: Veleučilište u Karlovcu
Vrijednost projekta: 355.000,00 KN
Izvor financiranja: MZOS
Status projekta: Završen
Početak projekta: 60 mjeseci
Internet stranice projekta: šifra projekta:178-0680720-3051
Naziv projekta: Dobivanje i energetska konverzija biogoriva iz otpadnih sirovina
Nositelj projekta: Veleučilište u Karlovcu
Vrijednost projekta: 131.405,00 KN
Izvor financiranja: MZOS
Status projekta: Završen
Početak projekta: 01.01.2007.
Kraj projekta: 01.01.2011.
Internet stranice projekta: šifra projekta: 248-0692972-1798
Naziv projekta: Optimizacija parametara konstrukcije strojeva za produženje životnog vijeka
Nositelj projekta: Veleučilište u Karlovcu
Vrijednost projekta: 364.595,00 KN
Izvor financiranja: MZOS
Status projekta: Završen
Početak projekta: 01.01.2007.
Kraj projekta: 01.01.2011.
Internet stranice projekta: šifra projekta: 248-0691736-1821
Naziv projekta: CMK - Osnivanje Centra mehatronike Karlovac
Nositelj projekta: Veleučilište u Karlovcu
Partneri projekta: University of the West of England
Vrijednost projekta: 50.000,00 EUR
Izvor financiranja: EU CARDS 2004
Status projekta: Završen
Početak projekta: 10.10.2007.
Kraj projekta: 07.06.2009.