Opcije pristupačnosti Pristupačnost

 

NAZIV AUTOR CIJENA (Kn) STANJE 
Bioetički mozaik, 2009. Krznar Tomislav 90,00 Dostupno
Deset godina odjela i studija lovstva i zatite prorode  LV-Veleučilište u Karlovcu 80,00 Dostupno
Hranidba krupne divljači,2017.g. Luka Manojlović 140,00 Dostupno
Kartografija i orijentacija u prostoru,  2013.g. Božena Marković Katić 200,00 Dostupno
Kartografija i orijentacija B.Markovic 120,00 Dostupno
Lov na divljač i lovačka etika D.Sertić 140,00 Dostupno
Tehnologija zaštite okoliša-Priručnik za vježbe Nina Popović, Ivan Čupor 80,00 Dostupno
Tloznanstvo, 2013. god. Boris Vrbek 150,00 Dostupno
U blizini straha Tomislav Krznar 140,00 Dostupno
Uzgoj krupne divljači i uređivanje lovišta D.Sertić 150,00 Dostupno
Uzgoj sitne divljači, 2010.god. Krunoslav Pintir 120,00 Dostupno
Deset godina odjela studija prehrambene tehnologije PR-Veleučilište u Karlovcu 100,00 Dostupno
Tehnologija piva, 2009.god. Vladimir Marić 110,00 Dostupno
Fizikalna kemija, 2013.g Ljerka Maria Lalić,M.Blažić 150,00 Dostupno
Priručnik za vježbe iz analitičke kemije V.Bišćan, I.Cindrić 100,00 Dostupno
Abeceda računovodstva, 2007. god. Kravaica, Ribarić, Krivačić 150,00 Dostupno
Grundlagen der deutschen Sprache im Tourismus, 2009. god. K.Sobo, S. Eterović 150,00 Dostupno
English for Business, 2012.god. Vesna Vyroubal 180,00 Dostupno
English for Business,2010.god. Vesna Vyroubal 180,00 Nedostupno
Grundlagen der deutschen Sprache im Tourismus 1,2012.g S.Eterović,K.Sobo 150,00 Dostupno
Grundlagen der deutschen Sprache im Tourismus 2,2018.g S.Eterović,K.Sobo 130,00 Dostupno
Hrvatsko-engleski rječnik tekstilstva s pojašnjenjem,2008. D. Vuljanić; N. Vuljanić 180,00 Dostupno
Informacijski sustavi, 2009. Ljerka Luić 80,00 Dostupno
Inovacija i njezino kultiviranje Juraj Božičević 140,00 Dostupno
Istraživanje turističkih tržišta, 2004. god. D. Prebežac 125,00 Dostupno
Kommunikation im Tourismus, 2007. god. Eterović, Sobo 110,00 Dostupno
Marketing turističkog gospodarstva, 2005. god J. Senečić 100,00 Dostupno
Menadžment sportskog i nautičkog turizma M.Bartoluci; S.Škorić 100,00 Dostupno
Operativni menadžment Marica Škrtić 140,00 Dostupno
Operativni menadžment, Zbirka zadataka,2018. god. K.Severović;L.Halmi 70,00 Dostupno
Osnove ekonomije, 2007. god. B. Wasserbauer 120,00 Dostupno
Osnove ekonomije, 2010. god. Branko Wasserbauer 160,00 Nedostupno
Osnove poduzetništva i menadžmenta, 2006. god. M. Škrtić 45,00 Nedostupno
Osnove poduzetništva i menadžmenta, 2008. god. M.Škrtić 110,00 Dostupno
Osnove radnog prava i kaznena djela protiv radnih prava Dražen Škrtić 160,00 Dostupno
Osnove trgovačkog prava V. Gorenc 119,00 Dostupno
Poslovna matematika 1, 2006. god. Ljubica Štambuk 120,00 Nedostupno
Poslovna matematika 1, Zbirka riješenih zadataka, 2009. Boris Pavlović 60,00 Dostupno
Riječnik osnovnih trgovačko-ugostiteljskih pojmova Wasserbauer,Vitner,  45,00 Dostupno
Turizam i okoliš, 2009. god. Miljenko Bilen 70,00 Nedostupno
Turizam i okoliš, 2016. god. Miljenko Bilen 170,00 Dostupno
Turizam i prostor, 2006. god. M. Bilen 120,00 Dostupno
Turizam-jučer,danas...,2008.g Boris Pirjevec 130,00 Dostupno
Upravljanje kvalitetom Tonči Lazibat 340,00 Nedostupno
Uvod u ekonomiju, 2006. god. B.Wasserbauer 75,00 Nedostupno
Vanjska trgovina, 2006. god. B. Matić 120,00 Dostupno
Zbirka zadataka s riješenjim primjerima iz matematičke analize Marina Tevčić 100,00 Dostupno
Znanstveni i stručni rad (Načelo i metode), 2009. god. Wasserbauer, Varičak 130,00 Nedostupno
Deste godina odjela studija sigurnosti i zaštite SIG- Veleučilište 100,00 Dostupno
Civilna zaštita, 2013. god. Jovan i Zoran Vučinić 230,00 Dostupno
English for safety engineers, 2008. g. Miroslav Horvatić 120,00 Dostupno
Izvori požarne opasnosti Z.Ivančić, S Kirin 120,00 Dostupno
Kemijsko biološke opasnosti Zlatko Jurac 130,00 Dostupno
Normizacija i razvoj proizvodnih sustava, 2014.god. Nikola Trbojević 140,00 Dostupno
Osnove zaštite od buke i vibracija,2011.god. N.Trbojević 150,00 Dostupno
Osobna zaštitna sredstva i oprema-  stari Jovan Vučinić 180,00 Dostupno
Osobna zaštitna sredstva i oprema,2011.god. Jovan Vučinić 160,00 Dostupno
Otpadne vode Zlatko Jurac 150,00 Dostupno
Pravno reguliranje zaštite na radu Jovan Vučinić 120,00 Nedostupno
Primjenjena ergonomija B. Mijović 120,00 Dostupno
Priručnik za vođenje evid. i dok. u sustavu sig. i zaštite Jovan Vučninić 140,00 Dostupno
PUMPE s osnovama primjene u vatrogastvu,2012.g. Nikola Trbojević 100,00 Dostupno
Prostorno planiranje i industrijski objekti N.Trbojević 100,00 Dostupno
Statistika, 2013., god. Ivančić,Štedul, Strunje 100,00 Dostupno
Zaštitni uređaji na strojevima, 2016.god. Nikola Trbojević 100,00 Dostupno
Zaštita strojeva i uređaja,2012. god. Budimir Mijović 120,00 Dostupno
Dinamica   25,00 Dostupno
English for Engineering,2012.god. V. i V.Vyroubal 190,00 Dostupno
Gospodarstvena matematika, 2000.god. Dragutin Perše 30,00 Dostupno
Gospodarstvena matematika, 2003. god. Dragutin Perše 50,00 Dostupno
Legure željezo - ugljik Nikola Sonički 130,00 Dostupno
Obradni zadaci iz matematika 2 M. Tevčić 70,00 Dostupno
Mehanička svojstva - Materijali I Nikola Sonički 140,00 Dostupno
Obradni zadaci, matematika 1 M. Tevčić 70,00 Dostupno
Pedeset godina stručnog strudija strojarstva Butković,Pavić, Tudić 140,00 Dostupno
Srtuktura materijala - Materijali I Nikola Sonički 100,00 Dostupno
Vjerojatnost i statistika, 2006. god. Dragutin Perše 120,00 Dostupno
Zbirka zadataka iz matematike 1, 2007. god. M. Tevčić 85,00 Dostupno
Stapni parni strojevi Zvonko Elčić 400,00 Dostupno
Tehnologija Obrada odvajanjem čestica Ante Pavić 180,00 Dostupno
Tehnologija Obrada odvajanjem čestica zbirka zadataka Ante Pavić 150,00 Dostupno
Tehnički materijali, 2013.god. Nikola Sonički 170,00 Dostupno
Repetitorij više matematike za tehničke studije, 2021.g M. Tevčić, M.Maras 100,00 Dostupno
Zbirka zadataka iz matematike 2, 2010. g. Marina Tevčić 140,00 Dostupno
Monografija- Deset godina sporta na Vuk-u Jadranka Protić 100,00 Dostupno
Monografija- Deseta obljetnica VuK-a Veleučilište 60,00 Dostupno
20 godina Veleučilišta u Karlovcu 1997.-2017. Veleučilište 100,00 Dostupno
Vježbajmo na stolcu, 2007. god. Jadranka Protić 90,00 Dostupno
Monografija-Pedeset godina studija Tekstilstva Snježana Kirin 100,00 Dostupno
Zbornik Veleučilišta u Karlovcu, 2013.g. Veleučilište u Karlovcu 150,00 Dostupno
Zbornik Veleučilišta u Karlovcu,2012.g. Veleučilište u Karlovcu 180,00 Dostupno
Zbornik Veleučilišta u Karlovcu,2011.g. Veleučilište u Karlovcu 130,00 Dostupno
Zbornik radova Veleučilišta u Karlovcu,2019.g. Veleučilište u Karlovcu 40,00 Dostupno