Opcije pristupačnosti Pristupačnost

 

Na Veleučilištu u Karlovcu moguće je upisati jedan od 7 stručnih studija i 3 specijalistička diplomska stručna studija. Upis se obavlja temeljem natječaja za upis koji se objavljuje na mrežnim stranicama Veleučilišta.

UPISNE KVOTE

Studij

2021./2022.

Redoviti

Strani

Izvanredni

Preddiplomski stručni studij Strojarstvo

80

2

0

Specijalistički diplomski stručni studij Strojarstvo

40

2

30

Preddiplomski stručni studij Mehatronika

80

2

0

Preddiplomski stručni studij Prehrambena tehnologija

60

2

0

Preddiplomski stručni studij Lovstvo i zaštita prirode

40

5

30

Preddiplomski stručni studij Sigurnost i zaštita

80

2

80

Specijalistički diplomski stručni studij Sigurnost i zaštita

40

2

30

Preddiplomski stručni studij Ugostiteljstvo

120

2

60

Specijalistički diplomski stručni studij Poslovno upravljanje

0

2

30

Ukupno:

540

21

260

821

Uvjeti upisa u prvu godinu preddiplomskog stručnog studija i opis upisa u koracima dani su na mrežnim stranicama Veleučilišta.

Uvjeti upisa u prvu godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija i opis upisa u koracima dani su na mrežnim stranicama Veleučilišta.

Upis u više godine obavlja se u Studentskoj službi Veleučilišta u terminima objavljenima na mrežnim stranicama Veleučilišta.

Prijelaz s drugih visokih učilišta na Veleučilište u Karlovcu moguć je predajom molbe za prijelaz do 15. listopada.


Prijavni listovi