Opcije pristupačnosti Pristupačnost

 

Prema Zakonu o visokim učilištima Republike Hrvatske predmet Tjelesna i zdravstvena kultura (TZK) je obavezan u prvoj i drugoj godini redovnog studija. Iz ovog predmeta studenti ne dobivaju numeričke ocjene već samo potpis o redovitosti pohađanja nastave. Kriterij za dobivanju potpisa je identičan odredbi o dobivanju potpisa na visokoškolskim studijima što za kolegij TZK iznosi 30 sati nastave/vježbi po semestru. Konzultacije se održavaju u kabinetu nastavnika TZK i dvorani OŠ Grabrik, a sve potrebne informacije studentima su dostupne i putem oglasnih ploča i web stranice.

 

 Ciljevi tjelesne i zdravstvene kulture u visokom obrazovanju

 • Poticanje razvoja psihofizičkih sposobnosti
 • Stjecanje cjeloživotne navike za redovitom tjelovježbom kao preduvjetom za očuvanje i unapređenje zdravlja.
 • Učenje novih motoričkih znanja
 • Usavršavanje osnovnih teorijskih i praktičnih motoričkih znanja
 • Sprečavanje procesa deterioracije, tj. preranog smanjivanja razina osobina i
 • sposobnosti uslijed nedostatne tjelesne aktivnosti
 • Osposobljavanje studenata za individualno tjelesno vježbanje i racionalno, sadržajno
 • korištenje i provođenje slobodnog vremena
 • Promicanje tjelovježbene i sportske kulture
 • Preventivno djelovanje u kvaliteti življenja

 

Zadaci tjelesne i zdravstvene kulture u visokom obrazovanju

 • Usvajanje teorijskih i praktičnih motoričkih znanja u svrhu osposobljavanja studenata za samostalno tjelesno vježbanje
 • Povezivanje interesa studenata prema određenim kineziološkim aktivnostima u svrhu zadovoljavanja potreba za kretanjem
 • Usvajanje znanja o značaju svakodnevnog tjelesnog vježbanja u svrhu utjecaja na antropološka obilježja te postizanja uspjeha u studiju i budućem zanimanju
 • Isticanje značaja zdravstvene kulture u svrhu očuvanja i unapređenja zdravlja
 • Upoznavanje s rizicima štetnosti po zdravlje kod raznih ovisnosti.
 • Promicanje značaja kvalitetne prehrane
 • Prevencija pretilosti
 • Informiranost studenata o najnovijim istraživanjima o zdravlju
 • Utjecaj na timski rad
 • Uključivanje studenata u sportske aktivnosti
 • Uključivanje studenata u sportska natjecanja

 

Elementi vrednovanja/pravo na potpis

 1. Redovitost i angažiranost na nastavi
 2. Sudjelovanje u vannastavnim kineziološkim aktivnostima
 3. Sudjelovanje u studentskim sportskim natjecanjima

 

Posebni uvjeti za dobivanje potpisa:

Oslobođenje od nastave TZK na visokim učilištima moguće je ostvariti djelomično ili potpuno za tekući semestar. Molbe i potrebna dokumentacija za oslobođenje predaju se predmetnom nastavniku na konzultacijama početkom semestra za tekući semestar. S obzirom da zakonski ne postoji pravo oslobođenja od nastave TZK, potpuno oslobođenje mogu ostvariti samo studenti/ice s posebnim potrebama.

 

Studenti mogu biti oslobođeni po sportskoj ili zdravstvenoj osnovi:

1. Sportska oslobođenja

Odnose se na sportaše koji se aktivno bave sportom i redovito treniraju, a mogu biti djelomično ili potpuno oslobođeni od pohađanja nastave. Sportaši su obvezni nastupati na službenim natjecanjima za Veleučilište u Karlovcu ukoliko je njihov sport u sustavu natjecanja ili pomagati u pripremama i vođenju ekipa. U protivnom, ne može im se priznati oslobođenje.

Na početku nastave, a najkasnije do 1. studenog iste godine predati svom nastavniku TZK:

 • molbu za oslobođenje,
 • potvrdu Saveza i Kluba za koji nastupate,
 • kopiju sportske knjižice za tekuću godinu s obavljenim liječničkim pregledom, uz predočenje članske iskaznice.

 

2. Zdravstvena oslobođenja

Odnose se na studente koji predaju zahtjev za oslobođenje od nastave TZK po zdravstvenoj osnovi. Oslobođenje se može dobiti i tijekom trajanja semestra ukoliko je u pitanju povreda ili bolest. U tom slučaju potrebno je donijeti ispričnicu za taj period, isključivo od osobnog liječnika.

Na početku nastave, a najkasnije do 1. studenog iste god. predati svom nastavniku TZK:

 • Kopiranu zdravstvenu dokumentaciju i potvrdu svog liječnika o djelomičnom ili potpunom oslobođenju,
 • Molbu za oslobođenje.

 

3. Prijepis potpisa

U skladu s Bolonjskom deklaracijom studenti/ce koji su izvršili obvezu prema kolegiju tjelesna i zdravstvena kultura na bilo kojem visokom učilištu stječu pravo prijepisa potpisa na drugom visokom učilištu.

Kod prijepisa potpisa donijeti oba indeksa.

 

Nositelji kolegija Tjelesna i zdrastvena kultura na stručnim studijima:

M.Prahović, prof.: Sigurnost i zaštita, Strojarstvo, Mehatronika

T. Fehervari, prof.: Ugostiteljstvo, Lovstvo i zaštita prirode, Prehrambena tehnologija